giá sữa

Tăng cường quản lý giá sữa từ khâu nhập khẩu nhằm chống gian lận thương mại, góp phần bình ổn giá. Ảnh: ĐT

Theo đó, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát ngay các mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá nêu tại Điều 1 Thông tư số 30/2013/TT-BYT ngày 4/10/2013 của Bộ Y tế có nhập khẩu tại địa phương từ đầu năm 2013 đến nay, để tổ chức thu thập thông tin và xây dựng, sửa đổi, bổ sung danh mục rủi ro cấp Cục theo đúng quy định.

Tiếp tục thực hiện kiểm tra, tham vấn, xác định giá tính thuế theo quy định tại Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

Đồng thời thực hiện kiểm tra sau thông quan để xử lý theo quy định đối với trường hợp trị giá khai báo có sự biến động tăng cao trên 15% so với mức giá tại cơ sở dữ liệu giá.

Trước đó đầu tháng 10/2013, Bộ Tài chính đã có các Công văn số 13375/BTC-QLG gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu thực hiện quản lý giá sữa và sản phẩm sữa theo quy định của Luật Giá trên địa bàn; Công văn số 13376/BTC-QLG gửi Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại địa phương; Công văn số 227a/CQLG-NLTS yêu cầu 6 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa kê khai giá với Cục Quản lý giá báo cáo về giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi./.

Trung Ninh