KBNN Hậu Giang

Hậu Giang đang phấn đấu đến ngày 31/1/2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt 100%. Ảnh minh họa: H.T

Giải ngân đạt khá hơn so với các năm trước

Ông Nguyễn Hữu Phúc - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hậu Giang cho biết, tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2020 tại địa phương có tiến bộ hơn so với năm trước là do có sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã giúp cho kế hoạch vốn năm trước kéo dài không còn bị dồn vào thời điểm cuối năm mới giải ngân.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, với sự hỗ trợ của hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của KBNN nên việc gửi hồ sơ thanh toán của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án được thuận lợi, dễ dàng hơn. Nhờ DVCTT, các bước xử lý hồ sơ, chứng từ được rõ ràng, minh bạch. Đồng thời, thời gian xử lý chứng từ cũng được thực hiện sớm hơn (do các đơn vị sử dụng ngân sách gửi trên môi trường mạng điện tử nên cán bộ KBNN chỉ cần mở máy tính ra để xử lý, không mất thời gian chờ đợi đơn vị mang chứng từ đến như trước đây) nên hiệu quả công việc cũng tăng lên rất nhiều.

Đặc biệt, ông Phúc cho biết, đạt được tỷ lệ giải ngân này còn do địa phương thực hiện nghiêm các quy định về phân bổ vốn. Theo đó, địa phương đã tập trung vốn cho những dự án có nhu cầu và khả năng giải ngân tốt. Đáng chú ý, Hậu Giang đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn từ năm 2019 kéo dài sang năm 2020 của các dự án chậm tiến độ sang các dự án có tiến độ triển khai nhanh, hấp thu nguồn vốn tốt để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng theo Nghị quyết số 84/NQ- CP của Chính phủ. Việc làm này vừa giúp nguồn vốn được giải ngân nhanh vừa góp phần giải quyết nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Rất cần sự phối hợp chặt chẽ của các chủ đầu tư

Mặc dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt khá so với mặt bằng chung của cả nước, nhưng theo ông Phúc, khó khăn lớn nhất trong việc thanh toán vốn tại địa phương vẫn là một số chủ đầu tư còn chậm lập thủ tục thanh toán, đợi gần đến thời gian hết hạn mới gửi hồ sơ đến KBNN hoặc gửi dồn vào thời điểm cuối năm đã tạo áp lực rất nhiều cho công tác giải ngân. Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án chưa nắm bắt kịp thời các thao tác lập và gửi chứng từ thanh toán qua DVCTT nên đã phần nào hạn chế việc giải ngân vốn.

Để khắc phục, KBNN Hậu Giang đã thường xuyên rà soát tiến độ giải ngân của các chủ đầu tư, kịp thời nắm bắt và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân vốn của từng gói thầu, dự án theo đúng thầm quyền. Đồng thời, KBNN đã đôn đốc các chủ đầu tư khi có khối lượng hoàn thành, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chứng từ gửi đến KBNN để thanh toán. Đối với hồ sơ, chứng từ thanh toán từng lần theo hợp đồng, KBNN thực hiện “thanh toán trước, kiểm soát sau” trong 1 ngày làm việc…

Tuy nhiên, cũng theo ông Phúc, để việc giải ngân vốn đầu tư tốt hơn nữa, nhất là Hậu Giang đang phấn đấu đến hết ngày 31/1/2021 đạt tỷ lệ giải ngân 100%, rất cần sự phối hợp chặt chẽ của các chủ đầu tư và các đơn vị thi công.

Ngoài ra, để việc giải ngân vốn đầu tư công được thuận lợi trong các năm về sau, các chủ đầu tư cần phân loại dự án theo từng nhóm để đề ra giải pháp phù hợp, chủ động giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán đối với dự án đã hoàn thành.

Đối với dự án có khả năng hoàn thành trong năm kế hoạch thì tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch, cần đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho nhà thầu.

Còn đối với dự án khởi công xây mới, các chủ đầu tư cần khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán theo đúng quy định. Đồng thời, chủ đầu tư phê duyệt và lựa chọn nhà thầu để sớm thực hiện dự án, tuân thủ nghiêm quy định của Luật Đấu thầu, đảm bảo công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đúng quy định.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần chủ động phối hợp chặt chẽ với KBNN, các sở, ngành chức năng nhằm nắm bắt kịp thời những vướng mắc, khó khăn để nhanh chóng xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ giúp cho công tác giải ngân vốn đầu tư được thuận lợi./.

Vân Hà