Theo đó, HĐQT công ty thống nhất thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%. Cụ thể, HBC sẽ phát hành trên 11,33 triệu cổ phiếu mới, giá trị phát hành theo mệnh giá trên 113 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2015. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý 2 hoặc 3/2016.

Ngoài ra, HĐQT công ty cũng thông qua phương án phát hành gần 7,56 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10%. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá gần 75,6 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần đến ngày 31/12/2015. Tổng cộng, HBC sẽ phát hành gần 18,9 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức và chia thưởng cho cổ đông.

Được biết, HBC hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình giao thông, hệ thống cấp thoát nước; san lấp mặt bằng; kinh doanh nhà; tư vấn xây dựng, thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất; dịch vụ sửa chữa nhà, trang trí nội thất; trồng rừng cao su, xà cừ, tràm và bạch đàn…/.

Hồng Quyên