Thông tin từ Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) cho biết, Hội đồng quản trị HDBank đã thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu quốc tế để tăng vốn cấp 2.

Nguồn vốn mới sẽ giúp HDBank nâng cao hơn nữa tiềm lực tài chính cùng các chỉ tiêu an toàn vốn đã ở mức tốt. Đồng thời, vốn huy động với chi phí thấp trên thị trường quốc tế sẽ bổ sung vào nguồn cho vay trung, dài hạn và đầu tư theo chiến lược phát triển 2021 - 2025.

HDBank phát hành riêng lẻ 300 triệu USD trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2
Qua 9 tháng, HDBank đã đạt trên 82% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021.

Qua 9 tháng năm 2021, vượt lên đại dịch, hoạt động kinh doanh của HDBank tiếp tục ghi nhận những bước tiến vững chắc. Dư nợ tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ kiểm soát thấp dưới 1%, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất ở mức 1,4%, đều thấp hơn cùng kỳ và ở nhóm thấp nhất toàn ngành. Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng vượt 12.100 tỷ đồng, tăng 23,6%. Hệ số ROE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) đạt tới 24%, tăng mạnh so với mức 21,1% cùng kỳ năm trước. An toàn vốn, thanh khoản được đảm bảo với tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu - CAR (Basel II) đạt trên 13%.

Như vậy, HDBank đã đạt trên 82% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021, hướng tới hoàn thành và vượt kế hoạch được đại hội cổ đông giao./.