Hình ảnh hoạt động nổi bật của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tham dự chuỗi Hội nghị Bộ trưởng tài chính ASEAN
Hình ảnh hoạt động nổi bật của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tham dự chuỗi Hội nghị Bộ trưởng tài chính ASEAN
Ngày 4/4/2024, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dự Hội nghị Bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương ASEAN với Hội đồng kinh doanh ASEAN - EU (AFMGM - EU ABC).
Hình ảnh hoạt động nổi bật của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tham dự chuỗi Hội nghị Bộ trưởng tài chính ASEAN
Hình ảnh hoạt động nổi bật của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tham dự chuỗi Hội nghị Bộ trưởng tài chính ASEAN
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN với Hội đồng Kinh doanh ASEAN - EU (AFMGM - US ABC).
Hình ảnh hoạt động nổi bật của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tham dự chuỗi Hội nghị Bộ trưởng tài chính ASEAN
Ngày 4/4/2024, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN với Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (AFMGM - ABAC).
Hình ảnh hoạt động nổi bật của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tham dự chuỗi Hội nghị Bộ trưởng tài chính ASEAN
Chiều ngày 4/4, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gặp mặt và trao đổi với Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Santiphab Phomvihane.
Hình ảnh hoạt động nổi bật của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tham dự chuỗi Hội nghị Bộ trưởng tài chính ASEAN
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gặp mặt và trao đổi với Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng tài chính Singapore Lawrence Wong tại phiên họp kín giữa các bộ trưởng tài chính ASEAN.
Hình ảnh hoạt động nổi bật của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tham dự chuỗi hội nghị bộ trưởng tài chính ASEAN
Hình ảnh hoạt động nổi bật của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tham dự chuỗi hội nghị bộ trưởng tài chính ASEAN
Hình ảnh hoạt động nổi bật của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tham dự chuỗi hội nghị bộ trưởng tài chính ASEAN
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dự và phát biểu tại phiên họp kín giữa các bộ trưởng tài chính ASEAN.
Hình ảnh hoạt động nổi bật của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tham dự chuỗi hội nghị bộ trưởng tài chính ASEAN
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (thứ 4, bên trái) và các bộ trưởng chụp ảnh sau phiên họp kín.
Hình ảnh hoạt động nổi bật của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tham dự chuỗi hội nghị bộ trưởng tài chính ASEAN
Hình ảnh hoạt động nổi bật của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tham dự chuỗi hội nghị bộ trưởng tài chính ASEAN
Hình ảnh hoạt động nổi bật của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tham dự chuỗi hội nghị bộ trưởng tài chính ASEAN
Ngày 5/4/2024, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dự hội nghị Bộ trưởng tài chính ASEAN lần thứ 28 (AFMM 28)

Hình ảnh hoạt động nổi bật của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tham dự chuỗi hội nghị bộ trưởng tài chính ASEAN
Hình ảnh hoạt động nổi bật của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tham dự chuỗi hội nghị bộ trưởng tài chính ASEAN

Ngày 5/4/2024, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương ASEAN lần thứ 11 (AFMGM 11).

Hình ảnh hoạt động nổi bật của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tham dự chuỗi hội nghị bộ trưởng tài chính ASEAN
Hội nghị AFMGM 11 thành công tốt đẹp.