Năm 2023, tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ giao vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 trên 10 nghìn tỷ đồng.

Để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023, ngoài thực hiện nghiêm các giải pháp đã đề ra từ đầu năm, tỉnh Hòa Bình còn nghiêm túc thực hiện điều chuyển vốn đối với những dự án gặp khó khăn vướng mắc chưa thể giải ngân ngay, hoặc những dự án đã hoàn thành nhưng không sử dụng hết kế hoạch vốn được giao. Theo đó, từ đầu năm đến nay, tỉnh Hòa Bình đã thực hiện 4 lần điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 với tổng số vốn trên 336 tỷ đồng.

Hòa Bình: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt trên 20%
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại Hòa Bình mới đạt trên 20%. Ảnh minh họa

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Hoà Bình, ước đến cuối tháng 11/2023, tỉnh Hòa Bình mới giải ngân được 2.054 tỷ đồng, đạt trên 20% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và vốn UBND tỉnh giao chi tiết. So với kế hoạch đề ra, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt thấp.

Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh cũng có tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Cụ thể, với tổng kế hoạch vốn trên 1.200 tỷ đồng (bao gồm vốn năm 2023 và vốn năm 2022 chuyển nguồn sang) để thực hiện 10 dự án, 16 tiểu dự án và 36 tiểu mục. Tính đến cuối tháng 10/2023, tỷ lệ giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh cũng mới đạt 31%.

Ước đến cuối tháng 11/2023, tỉnh Hòa Bình mới giải ngân được 2.054 tỷ đồng, đạt trên 20% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và vốn UBND tỉnh giao chi tiết. So với kế hoạch đề ra, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt thấp.

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Hòa Bình, giải ngân vốn đầu tư công góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, tiến độ giải ngân trên địa bàn tỉnh đạt thấp. Nguyên nhân có cả khách quan và chủ quan. Trong đó chủ yếu là nguồn thu từ sử dụng đất không đảm bảo kế hoạch khi 10 tháng năm 2023, số thu từ đất mới đạt hơn 191 tỷ đồng, bằng 5% so với kế hoạch.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đạt trên 90% kế hoạch vốn được giao năm 2023, giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư công năm 2023, tỉnh đang quyết liệt triển khai thực hiện.

Theo đó, UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án, nhất là trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thu NSNN, đặc biệt là từ nguồn sử dụng đất, xổ số kiến thiết để có nguồn vốn bố trí cho các dự án kịp thời thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hòa Bình cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm túc và quyết liệt nhiệm vụ, giải pháp tại các nghị quyết của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của bộ, ngành trung ương về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, lồng ghép hiệu quả nguồn vốn đầu tư và phân bổ sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn...

Với sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt của tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc của tích cực của các sở, ngành, đơn vị trong tháo gỡ các vướng mắc, tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm sẽ là cơ sở để tỉnh Hòa Bình phấn đấu hoàn thành tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo kế hoạch đề ra nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển.