quản lý nợ nước ngoài quốc gia

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đức Minh.

Mục tiêu của hội thảo nhằm lấy ý kiến để các cơ quan quản lý tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện khuôn khổ chính sách quản lý nợ nước ngoài, phù hợp với yêu cầu cho giai đoạn trung và dài hạn.

Ông Võ Hữu Hiển, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) cho biết, trong ba thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu và đổi mới trong công tác quản lý nợ, đặc biệt là quản lý nợ nước ngoài. Việc quản lý hiệu quả vay nợ nước ngoài đã đưa Việt Nam từ một nước nghèo và mắc nợ trầm trọng thành một nước được các tổ chức quốc tế đánh giá là có mức nợ nước ngoài bền vững, trong tầm kiểm soát và không nằm trong nhóm các nước có gánh nặng về nợ.

Cũng theo ông Hiển, các nguồn vốn nước ngoài đã tạo điều kiện khai thông quan hệ tài chính-tín dụng với các tổ chức quốc tế và chính phủ nước ngoài, đóng góp lớn vào thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức hội thảo, ông Võ Hữu Hiển cho biết, Việt Nam đã trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp, các thành phần kinh tế, bao gồm cả Chính phủ lẫn khu vực tư nhân, đã có khả năng tiếp cận vay nước ngoài theo điều kiện thị trường. Trong bối cảnh này, các cơ quan quản lý cần tiếp tục nghiên cứu, cập nhật kiến thức, kinh nghiệm quốc tế để xây dựng chính sách, công cụ quản lý nợ nước ngoài của quốc gia cho phù hợp hơn với tính năng động của công tác vay nợ trong tình hình mới.

Ông Phạm Văn Cường, chuyên gia kinh tế trưởng của văn phòng Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tại Hà Nội cho biết, hoàn thiện chính sách về quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam là một trong những ưu tiên hỗ trợ của ADB.

“Chúng tôi cam kết đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước trong cải cách quản lý nợ nước ngoài”, ông Phạm Văn Cường phát biểu.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia trong nước và quốc tế trình bày và tham luận về tổng quan về tình hình nợ nước ngoài của Việt Nam, kinh nghiệm quản lý nợ nước ngoài bền vững, hiệu quả.

Cũng tại hội thảo, đại diện các cơ quan, bộ, ngành, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp thảo luận với chuyên gia về thực tiễn huy động nợ nước ngoài của khu vực công, khu vực tư nhân tại Việt Nam, bình luận về khả năng áp dụng các công cụ quản lý mới đối với nợ nước ngoài.

Đức Minh