khach du lich

Khách tham quan tìm hiểu về các sản phẩm du lịch Việt Nam.

Theo lãnh đạo Tổng cục Du lịch, năm 2016, 10 thị trường nguồn khách quốc tế hàng đầu của du lịch Việt Nam đều là nền kinh tế thành viên APEC, chiếm 85% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Việt Nam đã miễn thị thực nhập cảnh cho 9 nền kinh tế thành viên và thí điểm cấp thị thực điện tử cho 3 nền kinh tế khác, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho du khách. “Sự kiện Đối thoại chính sách cao cấp về du lịch bền vững vào ngày 19/6 tại Hạ Long, các nền kinh tế cũng sẽ thảo luận về việc đơn giản thủ tục để du khách đi lại thuận lợi giữa các nền kinh tế. Đồng thời, với lợi thế về tài nguyên du lịch, bản sắc văn hóa cộng đồng và ứng dụng công nghệ trong quảng bá du lịch, Việt Nam sẽ có cơ hội hợp tác, liên kết với các nền kinh tế trong thu hút khách”, Tổng cục Du lịch cho biết.

Theo Bộ VHTTDL, trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam 2017, Việt Nam đã đưa ra sáng kiến tổ chức “Đối thoại chính sách cao cấp về du lịch bền vững” để đóp góp vào mục tiêu phát triển bền vững trong APEC, hưởng ứng năm APEC Việt Nam. Việc tổ chức “Đối thoại chính sách cao cấp về du lịch bền vững APEC sẽ góp phần khẳng định vị thế, vai trò của Việt Nam trong hoạch định chính sách phát triển du lịch bền vững.

Dự kiến, các lãnh đạo du lịch APEC sẽ thông qua tuyên bố về phát triển du lịch bền vững với các khuyến nghị, định hướng cụ thể để phát triển du lịch bền vững tại khu vực.

theo TTXVN