Kiến nghị rút ngắn thủ tục đầu tư xây dựng

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) cho rằng, đại dịch Covid-19 đã làm trầm trọng thêm các khó khăn của thị trường bất động sản, làm cho hầu hết các doanh nghiệp bất động sản, nhà đầu tư, khách hàng đều gặp khó khăn ở các mức độ khác nhau.

bất-động-sản-căn-hộ
Thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng rất phức tạp như một “ma trận”, tốn rất nhiều thời gian của doanh nghiệp. Ảnh minh họa: Tuấn Nguyễn

Đại diện HoREA cho biết, hiện nay thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại rất phức tạp, như một “ma trận”, tốn rất nhiều thời gian của doanh nghiệp và làm cho cán bộ công chức nhà nước rất vất vả, thậm chí dễ bị rủi ro trong thi hành công vụ.

Theo đó, HoREA đề nghị Bộ Xây dựng chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài chính để thống nhất quy trình thủ tục đầu tư xây dựng đối với nhà đầu tư có quyền sử dụng đất nhằm thực hiện dự án nhà ở thương mại, để hướng dẫn UBND cấp tỉnh thống nhất thực hiện.

Cụ thể, HoREA đề xuất quy trình đầu tư xây dựng rút ngắn xuống gồm 4 bước:

Bước 1: Lập thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2020 do Sở Kế hoạch Đầu tư thực hiện; chủ đầu tư là nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định của Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020.

Bước 2: Lập thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc bản vẽ tổng mặt bằng do sở xây dựng (sở quy hoạch kiến trúc), hoặc UBND cấp huyện thực hiện.

Bước 3: Lập thủ tục giao đất, cho thuê đất cho doanh nghiệp do sở tài nguyên môi trường thực hiện.

Bước 4: Tiến hành song song các thủ tục sau đây: lập thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở (có dự án phải thẩm định thiết kế kỹ thuật triển khai sau thiết kế cơ sở), cấp giấy phép xây dựng do sở xây dựng thực hiện; lập thủ tục xác định giá đất, thẩm định giá đất, xác định tiền sử dụng đất dự án do sở tài nguyên môi trường, sở tài chính, hội đồng thẩm định giá đất cấp tỉnh thực hiện. Sau khi có quyết định của UBND cấp tỉnh phê duyệt tiền sử dụng đất dự án và thông báo nộp tiền sử dụng đất của cục thuế, thì doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

Đề xuất giảm lãi suất cho vay mua nhà khoảng 2%/năm

Ngoài việc kiến nghị rút ngắn thủ tục đầu tư xây dựng cho dự án nhà ở thương mại, HoREA còn đề nghị Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại xem xét hỗ trợ các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp bất động sản, nhà đầu tư, khách hàng vay mua nhà.

Thứ nhất, đề nghị các ngân hàng thương mại xem xét giảm lãi suất cho vay khoảng 2%/năm đối với các khoản vay của các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp bất động sản, nhà đầu tư, khách hàng vay mua nhà.

Thứ hai, đề nghị các ngân hàng thương mại xem xét không chuyển nhóm nợ (xấu hơn) đối với các khoản vay đến hạn.

Thứ ba, đề nghị các ngân hàng thương mại xem xét, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp bất động sản được tiếp cận các khoản vay mới để triển khai thực hiện dự án. Bởi, doanh nghiệp sống được thì các ngân hàng mới sống khỏe được.

Thứ tư, đề nghị các ngân hàng thương mại xem xét cho nhà đầu tư, khách hàng mua nhà, mua sản phẩm bất động sản được tiếp tục vay theo hợp đồng vay tín dụng đã ký. Đặc biệt, đề nghị các ngân hàng thương mại quan tâm hỗ trợ cho vay tín dụng đối với các khách hàng mua nhà ở thương mại có giá trung bình, giá thấp, hoặc nhà ở xã hội./.

Văn Tuấn