Cổ phiếu DXG được cấp margin trở lại Cổ phiếu ngân hàng LPB và VIB đủ điều kiện được cấp margin Lo sợ margin, nhà đầu tư bán đổ bán tháo

Theo quyết định của HOSE, trên sàn này hiện có 63 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Đa phần các cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ đều là chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt hoặc bị tạm ngừng giao dịch.

HOSE: 63 mã chứng khoán không được cấp margin trong quý IV/2021
Hơn 60 mã chứng khoán không được cấp margin trong quý IV/2021

Trong đó có 25 mã cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo; 2 mã thuộc diện thời gian niêm yết dưới 6 tháng; 4 mã thuộc diện chưa đủ thời gian 6 tháng đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ; 6 mã thuộc trường hợp kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính soát xét bán niên; 8 mã có lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021 là số âm.

Trước đó trong quý III/2021, danh sách cắt margin trên HOSE ghi nhận có 64 cổ phiếu.

Giao dịch ký quỹ là việc nhà đầu tư mua cổ phiếu có sử dụng hạn mức tín dụng do công ty chứng khoán môi giới cấp. Nó được đảm bảo bằng khoản ứng trước bằng tiền hoặc thế chấp bằng chính cổ phiếu được mua. Vì vậy, thông thường những nhà đầu tư nào dự đoán giá tăng sẽ thực hiện giao dịch ký quỹ./.

Cho vay margin sai quy định, Chứng khoán Bản Việt bị phạt 125 triệu đồng Cho vay margin sai quy định, Chứng khoán Bản Việt bị phạt 125 triệu đồng
Từ 18/7, tăng tỷ lệ margin ban đầu đối với hợp đồng tương lai lên mức 13% Từ 18/7, tăng tỷ lệ margin ban đầu đối với hợp đồng tương lai lên mức 13%
Lượng tiền margin vào thị trường tăng 22% Lượng tiền margin vào thị trường tăng 22%