Đó là nội dung tại thông báo mới nhất do HOSE công bố. Theo đó, VQSC sẽ không thể kết nối giao dịch trực tuyến và nhận thông tin từ HOSE.

Nguyên nhân VQSC bị ngắt kết nối là do Công ty này chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán phí thuê cổng kết nối đường truyền và phí cung cấp thông tin.

VQSC có thể cử đại diện giao dịch đến Sở để nhập lệnh mua/bán chứng khoán và nhận kết quả theo phương pháp thủ công, thông báo của HOSE nêu rõ.

Trước đó không lâu, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cũng đã có quyết định cảnh cáo số 167/QĐ-VSD đối với VQSC do vi phạm quy chế thành viên ban hành kèm theo quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 18/01/2013 và Quyết định 158/QĐ-VSD ngày 1/11/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thành viên của Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Được biết, Công ty này mới được VSD đưa ra khỏi diện đình chỉ tạm thời hoạt động thanh toán bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán kể từ ngày 28/10/2013 sau một thời gian dài bị đình chỉ tạm thời.

Mới đây VQSC đã công bố thông tin về lợi nhuận quý 3/2013, theo báo cáo tài chính tổng lợi nhuận trước thuế quý 3/2013 là hơn 1 tỷ đồng./.

D.T