Theo quy định tại Thông tư 177, định kỳ hàng tháng, Cty Bình Sơn có nghĩa vụ tự kê khai, nộp vào ngân sách nhà nước khoản thu điều tiết cho cơ quan thuế theo mẫu tờ khai khoản thu điều tiết số 01A ban hành kèm theo Thông tư này và bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu khoản thu điều tiết mẫu số 02A ban hành kèm theo Thông tư số 24/2013/TT-BTC.

Cùng với đó, hàng năm, Cty Bình Sơn có nghĩa vụ thực hiện việc quyết toán thu, nộp khoản thu điều tiết với cơ quan thuế theo mẫu tờ khai quyết toán khoản thu điều tiết số 01B ban hành kèm theo Thông tư số 24/2013/TT-BTC và bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ bán ra, chịu khoản thu điều tiết mẫu số 02B ban hành kèm theo Thông tư này.

Thời hạn kê khai, nộp vào ngân sách nhà nước khoản thu điều tiết hàng tháng thực hiện như quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành. Thời hạn khai, nộp quyết toán năm thực hiện như quy định về thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành”.

Thông tư 177 đã sửa đổi tương ứng cụm từ “hàng quý”, “từng quý”, “trong quý” nêu tại các Điều 2 về đối tượng và hồ sơ xác định không thu điều tiết và tại Điều 3 về căn cứ tính thu điều tiết thành cụm từ “hàng tháng”, “từng tháng”, “trong tháng”.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày Quyết định số 2286/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 26/7/2012 về một số cơ chế tài chính của Cty TNHH Nhà nước MTV Lọc hoá dầu Bình Sơn có hiệu lực.

Kể từ ngày 1/10/2013 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp Cty Bình Sơn đã thực hiện xuất bán sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hoá dầu, đã thực hiện khai, nộp khoản thu điều tiết vào ngân sách nhà nước khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì phải khai điều chỉnh và nộp theo hướng dẫn.

Được biết, Cty Bình Sơn là đơn vị có trọng trách tiếp nhận, quản lý, vận hành sản xuất kinh doanh Nhà máy lọc dầu Dung Quất, giữ vai trò tiên phong và đặt nền móng cho sự phát triển ngành công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam.

Công ty có vốn điều lệ đăng ký đến ngày 31/12/2010 là 19.000 tỷ đồng do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là chủ sở hữu. Các ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, phân phối dầu mỏ, các sản phẩm từ dầu mỏ và các hóa phẩm, …; Cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu mỏ; Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị trong nghành lọc hóa dầu; Dịch vụ hàng hải, cảng biển; … Đầu tư, phát triển các dự án lọc - hóa dầu trong và ngoài nước./.

Phương Quyên