Sáng ngày 7/1/2022, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán – Bộ Tài chính tổ chức tổng kết năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo.

Hoàn thiện khung khổ pháp luật về kế toán, kiểm toán là nhiệm vụ trọng tâm

Báo cáo tại hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán Vũ Đức Chính cho biết, năm 2021 là năm rất quan trọng trong việc tiếp tục xây dựng và thực hiện các mục tiêu của Chiến lược kế toán, kiểm toán. Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm được xác định là hoàn thiện khung khổ pháp luật về kế toán, kiểm toán. Trong đó, công việc cụ thể quan trọng và phức tạp nhất là: Triển khai thực hiện Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam và Đề án công bố chuẩn mực kế toán công của Việt Nam.

Hướng tới thành lập trung tâm dữ liệu về dịch vụ kế toán, kiểm toán
Quang cảnh Hội nghị Tổng kết năm 2021 do Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính tổ chức. Ảnh: Đức Minh

Trong năm 2021, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán tiếp tục xây dựng các thông tư hướng dẫn, ban hành chế độ kế toán, kiểm toán nhằm đảm bảo khung pháp lý hoàn thiện và đầy đủ theo kế hoạch công tác. Theo đó, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán đã trình lãnh đạo Bộ Tài chính ký ban hành 7 thông tư hướng dẫn chế độ kế toán, kiểm toán, 2 quyết định về ban hành quy chế đánh giá kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN; ban hành 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1.

Đánh giá về các hoạt động phát triển nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán, Cục trưởng Vũ Đức Chính cho biết, hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ và nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán được phát triển phong phú, có chiều sâu và hiệu quả hơn. Các tổ chức nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán trong nước đã dần khẳng định được vai trò, vị trí và nỗ lực hoạt động theo định hướng trở thành tổ chức tự quản.

Theo Cục trưởng Vũ Đức Chính, là đơn vị có đặc thù hoạt động chính là xây dựng chính sách pháp luật về kế toán, kiểm toán, cán bộ, công chức của Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán nhận thức rõ việc cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh là rất cần thiết, quan trọng để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, giảm hao phí về thời gian, nhân lực và tài chính. Cũng theo lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, trong năm 2021, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán đã tích cực đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên rất nhiều nội dung thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Sớm hoàn thiện chiến lược phát triển kế toán, kiểm toán

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán trong năm qua, đồng thời đánh giá cao kết quả đơn vị đã đạt được.

Hướng tới thành lập trung tâm dữ liệu về dịch vụ kế toán, kiểm toán
Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ. Ảnh: Đức Minh

Điểm lại những kết quả đạt được trong năm qua, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn đặc biệt nhấn mạnh việc lần đầu tiên Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán trình Bộ công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam (đợt 1).

“Đây là những viên gạch đầu tiên trong việc công khai, minh bạch, hướng tới thông lệ tốt trên thế giới về kế toán và báo cáo tài chính nhà nước”, Thứ trưởng phát biểu.

Việc công bố chuẩn mực kế toán công là bước đầu tiên trong quá trình dài, nhưng nếu không có bước đầu tiên thì không bao giờ có cả một chặng đường. Các nước phát triển đòi hỏi rất lớn, và có những cái thuộc yêu cầu bắt buộc phải ban hành chuẩn mực kế toán công, báo cáo tài chính nhà nước, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Giao nhiệm vụ cho năm 2022, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn đề nghị, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán hoàn thiện Đề án Chiến lược kế toán, kiểm toán đến năm 2030. Bởi theo Thứ trưởng, đây là nền tảng, định hướng dài hạn để hoàn thiện thể chế, chính sách về kế toán, kiểm toán.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán cần rà soát lại các quy định về luật pháp, kể cả Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập để xem có những gì bất cập, cần bổ sung, sửa đổi, nhất là những nội dung cần khắc phục, tồn tại hạn chế trong giai đoạn vừa qua; tiếp tục từng bước đưa chuẩn mực kế toán quốc tế vào áp dụng tại Việt Nam; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Thứ trưởng đề nghị, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán tập trung nghiên cứu việc hướng tới thành lập trung tâm dữ liệu về dịch vụ kế toán, kiểm toán. Trung tâm này phải tổng hợp được thông tin về các báo cáo tài chính được công khai theo quy định của pháp luật.

Với nhiệm vụ nặng nề như vậy, Thứ trưởng đề nghị Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán phải xây dựng khối đoàn kết trong đơn vị, phối hợp và tận dụng tốt những nguồn lực từ bên ngoài, kể cả trong nước và quốc tế; đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán Vũ Đức Chính cho biết, đơn vị sẽ họp bàn, xây dựng chi tiết kế hoạch công tác năm 2022 theo từng nội dung công việc đã đề ra. Trong đó có sự phân công rõ ràng cụ thể đối với từng phòng, từng cá nhân, từng nội dung phụ trách. Cục sẽ rà soát, phân công lực lượng một cách phù hợp nhất với mục tiêu đảm bảo huy động nguồn lực tối đa, hiệu quả nhất.

Ngoài ra, với kế hoạch cụ thể, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán sẽ tập trung vào những đề án chiến lược để hoàn thành sớm trong quý I/2022 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, cũng như đánh giá khung khổ pháp lý về kế toán, kiểm toán để thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời thực hiện 2 đề án lớn liên quan tới chuẩn mực báo cáo tài chính doanh nghiệp và chuẩn mực kế toán công. Đặc biệt, những hoạt động trong thời gian tới sẽ phải phù hợp, gắn với sự phát triển công nghệ 4.0, ứng dụng công nghệ thông tin, kể cả mặt tổ chức thực hiện của đơn vị, cơ sở dữ liệu quản lý của Bộ nói chung và các đơn vị kế toán, kiểm toán, dịch vụ kế toán, kiểm toán nói riêng.

Cục trưởng Vũ Đức Chính nêu rõ: “Với kế hoạch công tác năm 2022, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán sẽ bám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, quyết tâm thực hiện các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra".