Thái NGuyên - CHợ Mới

Dàn máy móc tại lễ khởi công Dự án BOT Thái Nguyên - Chợ Mới, một trong những dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách. Ảnh: Trí Dũng

Trong đó, năm 2012 huy động được 41.000 tỷ đồng cho 21 dự án, năm 2013 huy động được 76.000 tỷ đồng cho 26 dự án, 8 tháng đầu năm 2014 đã huy động được 31.547 tỷ đồng cho 15 dự án.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, công tác huy động vốn đầu tư, đặc biệt là thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước đặc biệt được chú trọng. Chỉ tính riêng từ năm 2013 đến nay, Bộ GTVT đã thu hút được 107.547 tỷ đồng, gấp 2,6 lần nguồn vốn ngoài NSNN mà ngành đã huy động từ năm 2012 trở về trước khi bắt đầu thực hiện việc huy động các nguồn vốn xã hội ngoài ngân sách.

Nhờ đó, nhiều dự án sử dụng vốn NSNN bị dừng, đình hoãn đã được chuyển đổi sang đầu tư theo hình thức BOT, PPP, góp phần giảm gánh nặng cho NSNN,…

Bên cạnh đó, tỷ lệ giải ngân cũng đạt khá cao, trong giai đoạn 2011 - 2014, tổng số vốn huy động ngoài ngân sách được giải ngân là 79.853 tỷ đồng, dự kiến năm 2015 sẽ giải ngân 46.392 tỷ đồng.

Điểm quan trọng nhất trong quản lý thực hiện đầu tư là toàn ngành GTVT cũng đã triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo tiến độ đầu tư, nâng cao hiệu quả, chất lượng đầu tư, nên tiến độ của hầu hết các dự án được chuyển biến, đến nay không còn công trình bị chậm tiến độ, vi phạm chất lượng.

Được biết, kế hoạch vốn năm 2015, Bộ GTVT cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ tổng số là 98.380 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước là 63.767 tỷ đồng (bao gồm vốn vay ODA là 31.610 tỷ đồng, vốn đối ứng các dự án ODA là 12.586 tỷ đồng và vốn cho các dự án trong nước là 9.000 tỷ đồng); nguồn vốn trái phiếu chính phủ là 34.613 tỷ đồng./.

Trí Dũng