hộ chiếu sức khỏe điện tử
hộ chiếu sức khỏe điện tử1
Điều này sẽ làm cơ sở để Chính phủ xem xét chính thức công nhận cơ chế này, tạo đà "mở cửa bầu trời" đẩy nhanh lộ trình nối lại đường bay quốc tế trong thời gian tới sau ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19.

TTXVN