Điểm sáng trong bức tranh thu hút vốn FDI 7 tháng
Điểm sáng trong bức tranh thu hút vốn FDI 7 tháng

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, về lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực; trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đứng đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 7,9 tỷ USD, chiếm hơn 47% tổng vốn đầu tư đăng ký./.

Vietnamplus.vn