Đội ngũ giao hàng công nghệ ở TP. HCM được miễn phí xét nghiệm COVID-19
Đội ngũ giao hàng công nghệ ở TP. HCM được miễn phí xét nghiệm COVID-19

Thời gian xét nghiệm là từ 5 giờ tới 6 giờ sáng hàng ngày, tại 411 trạm y tế lưu động và 312 trạm y tế phường, xã của Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân viên giao hàng công nghệ (shipper) ở quận nào, xét nghiệm ở quận đó. Sở Y tế cam kết đảm bảo thực hiện việc xét nghiệm đúng thời gian./.

Vietnamplus.vn