Quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba
Quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba
Quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba
Quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba

Những năm gần đây, quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ và hợp tác toàn diện anh em Việt Nam - Cu-ba không ngừng được quan tâm củng cố, thúc đẩy và phát triển trên mọi lĩnh vực, chính trị, kinh tế-thương mại, an ninh-quốc phòng, nông nghiệp, xây dựng, giáo dục, y tế, công nghệ sinh học, giao thông, thể dục-thể thao.../.

TTXVN