Ký kết

Quang cảnh Lễ ký kết. Ảnh: Trí Dũng

Dự án tăng cường năng lực bảo trì đường bộ - giai đoạn II sẽ được thực hiện trong thời gian 3 năm, dự kiến bắt đầu từ tháng 12/2014. Dự án sẽ hỗ trợ Tổng cục Đường bộ Việt Nam nâng cao năng lực quản lý và bảo trì đường bộ thông qua việc xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu tài sản đường bộ và Công nghệ xây dựng dữ liệu PMS.

Giai đoạn II, dự án sẽ tập trung nâng cấp Hệ thống Quản lý mặt đường (PMS) gồm cả chức năng hệ thống và phát triển vận hành trên nền Web cùng cơ sở dữ liệu PMS vận hành trên Web.

Đồng thời, tiếp tục triển khai công tác khảo sát tình trạng mặt đường cho một số tuyến quốc lộ ở khu vực khác. Dự án cũng sẽ tập trung tăng cường kiểm tra và bảo trì đường bộ, bao gồm cả việc triển khai thí điểm, nhằm hỗ trợ việc chuẩn hóa công tác này.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, công tác bảo trì đường bộ hiện nay đòi hỏi phải nhanh chóng đổi mới toàn diện công tác quản lý. Tuy nhiên, với thực trạng phương tiện giao thông tăng nhanh, mạng lưới đường bộ của Việt Nam đang xuống cấp nghiêm trọng thì việc xây dựng, phát triển và thực hiện một chương trình toàn diện về bảo trì đường bộ cần phải đặc biệt quan tâm.

Cùng với những nỗ lực của ngành đường bộ Việt Nam trong công tác bảo trì mạng lưới đường bộ quốc gia thì những dự án và chương trình hợp tác kỹ thuật do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ giúp Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường năng lực bảo trì đường bộ có vai trò quan trọng./.

Trí Dũng