KBNN Hậu Giang

Từ đầu năm đến nay, KBNN Hậu Giang đã từ chối 46 khoản chi thường xuyên không đúng quy định. Ảnh: Hạnh Thảo

Theo báo cáo nhanh từ KBNN Hậu Giang, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã kiểm soát 563 tỷ đồng chi thường xuyên. Trong quá trình kiểm soát, đã phát hiện 46 khoản chi không đúng quy định, tương đương với 1,387 tỷ đồng, đơn vị đã từ chối không thanh toán cho những khoản chi này.

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, đơn vị đã giải ngân được 60/397 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản tập trung, đạt 15% kế hoạch; vốn hỗ trợ mục tiêu đã giải ngân được 4/177 tỷ đồng, đạt 2% kế hoạch; các nguồn vốn khác đã giải ngân được 59/370 tỷ đồng, đạt 16% kế hoạch.

Vân Hà