Hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Tới dự Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, cũng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể và các nhà báo lão thành.

Đại hội cũng đón 502 đại biểu, đại diện cho hơn 22.000 hội viên - nhà báo thuộc 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 19 Liên chi hội và gần 200 Chi hội trực thuộc, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tình cảm và quyết tâm của hội viên cả nước gửi về Đại hội, nhằm xây dựng Hội và nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội Lần thứ X Hội nhà báo Việt Nam, ông Thuận Hữu - Tổng Biên tập báo Nhân Dân - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, kế thừa và phát huy truyền thống 90 năm báo chí cách mạng Việt Nam, Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam; kiểm điểm đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng...

Đại hội đã tập trung thảo luận, xây dựng, hoàn thiện Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành, báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội và các văn kiện quan trọng khác trình Đại hội. Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, sự đoàn kết, trí tuệ, nhất trí cao, Đại hội đã hoàn thành một nhiệm vụ hết sức quan trọng là tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm những nhà báo có phẩm chất và năng lực, có uy tín và điều kiện, cũng như tâm huyết, để lãnh đạo các mặt công tác của Hội trong nhiệm kỳ tới.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh báo chí thế giới và trong nước đang đứng trước những thời cơ cũng như thách thức, đang có những thay đổi sâu sắc về nhiều mặt.

Vì vậy, những nội dung thảo luận tại Đại hội có ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới phù hợp với văn hóa dân tộc Việt Nam./.

Tin và ảnh: Cảnh Dương