Liên tiếp có văn bản chỉ đạo nhưng tiến độ giải ngân vẫn chậm

Năm 2023, tỉnh Khánh Hòa được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công trên 7.014 tỷ đồng. Đến hết tháng 4, tỉnh đã phân bổ chi tiết gần 4.807 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 68,5% tổng số vốn); số còn lại chưa phân bổ hơn 2.207 tỷ đồng.

Phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân ở mức cao nhất, từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh Khánh Hòa liên tiếp có các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Khánh Hòa: Đến 30/9, dự án nào chậm tiến độ giải ngân sẽ xử lý người đứng đầu
Nhiều dự án tại tỉnh Khánh Hòa có tiến độ giải ngân chậm. Ảnh minh họa: H.T

Về phía Kho bạc Nhà nước (KBNN) Khánh Hòa cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện cải cách hành chính, đề ra các giải pháp để rút ngắn thời gian kiểm soát chi theo quy định của KBNN.

KBNN Khánh Hòa đang tiếp tục cải cách hành chính, công khai quy trình tiếp nhận, kiểm soát, luân chuyển hồ sơ, chứng từ chi NSNN qua cổng dịch vụ công trực tuyến của KBNN.

Tuy nhiên, theo báo cáo từ KBNN Khánh Hòa, đến hết tháng 4/2023, toàn tỉnh giải ngân đạt 10,9% so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Ước đến hết tháng 5/2023, giải ngân đạt gần 14% kế hoạch vốn.

Ngoài một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt thấp so với bình quân chung của tỉnh, thì hiện nay, tại tỉnh Khánh Hòa vẫn còn 1 số đơn vị có tỷ giải ngân 0% như: Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà; Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa; Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa…

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, mặc dù chính quyền các cấp đã có nhiều cố gắng trong công tác giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên công tác kiểm đếm, thẩm định và phê duyệt đơn giá, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án vẫn còn chậm, vì thế đã kéo dài thời gian ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.

Xử lý người đứng đầu nếu để dự án chậm tiến độ

Trước thực trạng tiến độ giải ngân chậm, tại các cuộc họp giao ban, UBND tỉnh Khánh Hòa luôn yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, chủ đầu tư phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, sắp xếp công việc khoa học. Đồng thời, phải khẩn trương phối hợp thực hiện kiểm đếm vật kiến trúc, cây trồng trên đất để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Khánh Hòa: Đến 30/9, dự án nào chậm tiến độ giải ngân sẽ xử lý người đứng đầu
Công chức KBNN Khánh Hòa đang thực hiện rà soát số liệu thanh toán vốn của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Ảnh: CTV

Đặc biệt, ngay trong tháng 5/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều cuộc họp và ban hành các văn bản để đôn đốc đẩy nhanh quá trình giải ngân vốn đầu tư công. UBND tỉnh yêu cầu từng đơn vị rà soát tỷ lệ giải ngân của từng dự án, đặc biệt là những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp trên địa bàn để đánh giá lại tiến độ.

Kiên quyết điều chuyển số vốn không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân cao, dự án đã quyết toán hoàn thành, đã hoàn thành nhưng còn thiếu vốn. Đến ngày 30/9, UBND tỉnh sẽ kiểm tra lại tất cả dự án, nếu dự án nào chậm tiến độ sẽ xử lý người đứng đầu.

Hết tháng 4/2023, tỉnh Khánh Hòa giải ngân đạt 10,9% so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Ước đến hết tháng 5/2023, giải ngân đạt gần 14% kế hoạch vốn.

Đối với chủ đầu tư và các ban quản lý dự án, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ngay khi nhận kế hoạch vốn phải gửi ngay đến KBNN để có cơ sở kiểm soát, thanh toán theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, đơn vị cung ứng vật tư, vật liệu để giải quyết các khó khăn, vướng mắc về nguồn cung nhằm đảm bảo điều kiện thi công, đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói thầu.

Trường hợp cần tăng mức tạm ứng vốn để đáp ứng nhu cầu cung ứng vật tư, vật liệu, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án báo cáo sở quản lý chuyên ngành để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Quyết tâm góp phần cùng địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân, KBNN Khánh Hòa đang tiếp tục cải cách hành chính, công khai quy trình tiếp nhận, kiểm soát, luân chuyển hồ sơ, chứng từ chi NSNN qua cổng dịch vụ công trực tuyến của KBNN.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành để đảm bảo sự thống nhất trong triển khai thực hiện, lập hồ sơ thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường vai trò kiểm soát thanh toán; thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo chính quyền các cấp kịp thời điều hành, quản lý NSNN./.