kho bạc hòa bình

KBNN Hòa Bình tiếp tục đưa ra kế hoạch cải cách hành chính để tạo thuận lợi hơn nữa cho khách hàng. Ảnh: H.T

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, công tác phối hợp thu với các ngân hàng thương mại tiếp tục được KBNN Hòa Bình đẩy mạnh, góp phần tập trung nhanh nguồn thu vào ngân sách nhà nước (NSNN); hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quản lý ngân quỹ nhà nước và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch.

Theo đó, số thu NSNN trên địa bàn tính đến ngày 20/10 vừa qua là 2.464 tỷ đồng, đạt gần 80% dự toán pháp lệnh và đạt gần 65% dự toán HĐND tỉnh giao.

Trong lĩnh vực kiểm soát chi, KBNN Hòa Bình đã thực hiện kiểm soát trên 9.209 tỷ đồng vốn NSNN, trong đó: chi ngân sách trung ương là 1.256 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương trên 7.953 tỷ đồng, đạt gần 81% dự toán pháp lệnh và đạt trên 75% dự toán HĐND tỉnh giao.

Thông qua công tác kiểm soát chi, KBNN Hòa Bình đã phát hiện và xử lý 13 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc; trong đó, phạt cảnh cáo 9 trường hợp và phạt tiền 4 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt 3,75 triệu đồng.

Với các kết quả đạt được, KBNN Hòa Bình đã nhận được sự đánh giá cao từ UBND tỉnh cũng như từ phía các đơn vị sử dụng ngân sách. Tuy nhiên, để hoàn thành tốt nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, KBNN Hòa Bình cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp thu với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh để tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách.

Đồng thời, KBNN Hòa Bình cũng đưa ra kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai minh bạch quy trình thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ đáo ứng ngày càng cao các nhu cầu của khách giao dịch.

Vân Hà