Ông Trần Quang Nguyên - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lạng Sơn cho biết, thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) trên địa bàn tỉnh, đơn vị đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị dự toán cấp I trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mặc dù số liệu trên BCTCNN toàn tỉnh năm 2021 có phạm vi rất rộng nhưng đã được KBNN Lạng Sơn tổng hợp đầy đủ, phân tích chi tiết từng chỉ tiêu từ báo cáo cung cấp thông tin của 539 đơn vị; phản ánh toàn bộ thông tin tài chính nhà nước có nguồn gốc từ ngân sách tỉnh Lạng Sơn hoặc do tỉnh quản lý. Hiện BCTCNN tỉnh đã được trình UBND tỉnh tại kỳ họp tháng 11/2022 và sẽ được báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp tháng 12/2022.

Kho bạc Lạng Sơn: Tích cực, chủ động trong lập Báo cáo tài chính nhà nước
Công chức Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn tích cực phối hợp với các đơn vị dự toán cấp I trên địa bàn tỉnh thực hiện lập BCTCNN. Ảnh: H.T

Tuy nhiên, theo Giám đốc KBNN Lạng Sơn, mặc dù đã qua 3 năm thực hiện lập BCTCNN và đã có những kinh nghiệm được rút ra, nhưng chất lượng báo cáo cung cấp thông tin của các đơn vị dự toán cũng chưa được cải thiện nhiều. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, do các trường học chuyển thành đơn vị dự toán cấp I trong năm 2022 tăng lên gần 600 đơn vị và các trường này đều phải thực hiện lập BCTCNN gửi trực tiếp đến KBNN, trong khi khả năng và trình độ của đội ngũ kế toán và cán bộ làm công tác tài chính còn yếu nên còn khó khăn trong việc lập và kiểm tra BCTCNN.

Để công tác lập BCTCNN được kịp thời và chất lượng của báo cáo được nâng cao, KBNN Lạng Sơn đang tiếp tục yêu cầu các đơn vị dự toán cấp I nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn nhân lực làm công tác kế toán thông qua việc đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, tuyển dụng, sắp xếp, bố trí nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc.

Bên cạnh đó, đối với báo cáo về quản lý, sử dụng tài sản cố định đặc thù, bao gồm cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, lăng tẩm, di tích lịch sử - văn hóa của các sở, ban, ngành, UBND các huyện được giao quản lý do chưa có quy định và hướng dẫn cụ thể về phương thức xác định giá trị nên chưa tổng hợp được báo cáo gửi kho bạc.

Một số đơn vị kế toán đặc thù như UBND xã, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công và số liệu tài sản theo mẫu số 03/CCTT tại Thông tư số 39/2021/TT- BTC của Bộ Tài chính để tổng hợp số liệu vào BCTCNN, KBNN Lạng Sơn vẫn phải thực hiện nhập thủ công trên chương trình Tổng kế toán Nhà nước. Một số đơn vị vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác lập, tổng hợp, phân tích số liệu báo cáo tài chính nhà nước, dẫn đến nhiều sai sót phải trả đi trả lại ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ của công tác tổng hợp, báo cáo.

Theo Giám đốc KBNN Lạng Sơn, để công tác lập BCTCNN được kịp thời và chất lượng của báo cáo được nâng cao, KBNN Lạng Sơn đang tiếp tục yêu cầu các đơn vị dự toán cấp I nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn nhân lực làm công tác kế toán thông qua việc đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, tuyển dụng, sắp xếp, bố trí nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc./.