Theo báo cáo từ UBND tỉnh Bắc Kạn, từ đầu năm đến nay, công tác thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh rất khó khăn. Tính đến ngày 15/8 vừa qua, thu ngân sách của tỉnh mới đạt 37%, chi đầu tư khoảng 25%; chi thường xuyên 51%. Đặc biệt, tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng cơ bản còn thấp.

Nhiệm vụ đặt ra từ nay đến cuối năm đối với tỉnh Bắc Kạn rất nặng nề, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư trong công tác giải ngân vốn đầu tư để đẩy nhanh độ giải ngân từ nay đến cuối năm, đưa tỷ lệ giải ngân đạt tỷ lệ cao khi hết năm ngân sách.

Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn: Gỡ vướng trong kiểm soát chi ngân sách nhà nước
Công chức Kho bạc Nhà nước đang thực hiện kiểm soát hồ sơ thanh toán vốn ngân sách. Ảnh: H.T

Trước thực tế này, UBND tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh tăng cường hướng dẫn quy trình kiểm soát chi; hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định để việc thanh toán vốn được kịp thời, nhanh chóng.

Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn đã tập trung vào các chuyên đề: kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước, mở và sử dụng tài khoản, báo cáo tài chính; kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia qua Kho bạc Nhà nước; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc; các tiện ích trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và cài đặt cảnh báo rủi ro trên thiết bị di động.

Về phía các chủ đầu tư, UBND tỉnh Bắc Kạn cũng yêu cầu cần có những đề xuất, kiến nghị kịp thời và tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin trong việc lập hồ sơ thanh toán với kho bạc. Đồng thời, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện đúng các quy định chế độ sử dụng ngân sách nhà nước.

Trước yêu cầu đó, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quản lý, kiểm soát chi ngân sách nhà nước.

Tại hội nghị, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn đã tập trung vào các chuyên đề: kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước, mở và sử dụng tài khoản, báo cáo tài chính; kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia qua Kho bạc Nhà nước; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc; các tiện ích trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và cài đặt cảnh báo rủi ro trên thiết bị di động.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn đã giải đáp cụ thể những ý kiến của các đơn vị, chủ đầu tư; cung cấp cho các đại biểu thông tin mới nhất về cơ chế, chính sách tài chính, các quy định, quy trình thanh toán trong kiểm soát chi thường xuyên và chi đầu tư, hướng đến tìm kiếm giải pháp phù hợp để giải quyết các công việc thực tế, rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại, hạn chế…

Ông Tạ Quốc Bảo - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn cho biết, với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh và sự vào cuộc của các đơn vị sử dụng ngân sách, hy vọng tỉnh sẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% dự toán được giao và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023./.