Về công tác thu, trong 6 tháng đầu năm các đơn vị KBNN Bạc Liêu đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu, tổ chức tốt công tác thu NSNN đầy đủ, kịp thời. Duy trì thực hiện uỷ nhiệm thu qua Ngân hàng TMCP Công thương và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn ở tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh.

Công tác kiểm soát chi thường xuyên cũng đã được thực hiện hiệu quá. Tính đến ngày 30/6 đã kiểm soát được 1.042 tỷ đồng, từ chối thanh toán 312 món, số tiền: 4,7 tỷ đồng đối với những khoản chưa đủ điều kiện chi; xuất toán 27 món với số tiền 92 triệu đồng do chi sai định mức, chế độ.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện việc kiểm đếm thu chi bằng tiền mặt, kiểm ngân KBNN đã phát hiện số tiến thừa do khách hàng nộp 38 món với số tiền 73 triệu đồng; số tiền giả và nghi giả là hơn 1,1 triệu đồng, số tiền này đã lập biên bản thu giữ và chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định.

KBNN Bạc Liêu chủ động trong công tác chi để tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên như: tiết kiệm tối đa chi phí điện nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, giảm tối đa số lượng, kinh phí tổ chức hội nghị, sơ kết, tập huấn nghiệp vụ... Trong 6 tháng đầu năm 2013 số tiền tiết kiệm ước khoảng 900 triệu đồng./.

Nguyễn Văn Thư (Kho Bạc Nhà Nước Bạc Liêu)