Hạch toán thu chi ngân sách bằng ngoại tệ

Ảnh minh họa: HT

Tiếp đến là tỷ giá hạch toán giữa VND với một số ngoại tệ khác trong tháng 3/2021 như sau:

1 EURO (tiền chung châu Âu) = 28.222 VND

1 GBP (bảng Anh) = 32.594 VND

1 AUD (đô la Úc) = 18.222 VND

1 JPY (Yên Nhật) = 218 VND

1 HKD (đôla Hồng Kông) = 2.986 VND

1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.571 VND…

Tỷ giá trên được áp dụng trong việc quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, các Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá này để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

Vân Hà