KBNN

KBNN sẽ đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế và tuyên truyền báo chí trong thời gian tới. Ảnh minh họa: H.T

Ngày 2/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1084/QĐ-BTC về việc sửa đổi Quyết định số 1959/QĐ-BTC ngày 28/9/2015 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các vụ, cục và văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước (KBNN). Trong đó, KBNN chuyển bộ phận báo chí, tuyên truyền từ Văn phòng KBNN sang Vụ Hợp tác quốc tế, kể từ ngày 1/6/2021.

KBNN cho biết, hiện đơn vị đang trình Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN; trong đó đổi tên Vụ Hợp tác quốc tế thành Vụ Đối ngoại - Truyền thông, gắn kết chặt chẽ giữa hai nhiệm vụ quan trọng, nhằm hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho hoạt động của các đơn vị trong toàn hệ thống.

Theo Phó Tổng giám đốc KBNN Đặng Thị Thủy, về công tác hợp tác quốc tế, thời gian qua, KBNN đã củng cố, duy trì và phát triển ở mức cao hơn các quan hệ vốn có với các đối tác có quan hệ chặt chẽ với KBNN; thiết lập, mở rộng quan hệ và hình thức hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế, các nước trên thế giới và trong khu vực, nhất là sự đóng góp rất tích cực trong việc thực hiện thành công Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030.

Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Vụ Hợp tác quốc tế đã chủ động, linh hoạt xác định mục tiêu, nội dung, lịch làm việc và công cụ thảo luận trực tuyến phù hợp để tổ chức các hoạt động tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, hội thảo quốc tế hiệu quả trong tình hình mới.

Về công tác báo chí tuyên truyền, Phó Tổng giám đốc Đặng Thị Thủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác báo chí - tuyên truyền thời gian qua; nhấn mạnh công tác thông tin báo chí, tuyên truyền có vai trò, vị trí rất quan trọng và luôn gắn liền với các lĩnh vực hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong suốt quá trình xây dựng và phát triển hệ thống KBNN, nhất là trong giai đoạn thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020.

KBNN cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí; kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về các hoạt động của hệ thống KBNN nhằm khẳng định hình ảnh, uy tín, vị thế của KBNN, góp phần cùng KBNN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Tổng giám đốc nhấn mạnh, trước bối cảnh và tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến động, nhiều thay đổi đặt ra yêu cầu đối với công tác đối ngoại và truyền thông phải đổi mới, chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong triển khai thực hiện, tăng cường sự phối hợp và gắn kết với các đơn vị trong toàn hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thời gian tới, Vụ Hợp tác quốc tế KBNN cần phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, gắn kết chặt chẽ giữa đối ngoại và truyền thông với nhau nhằm hỗ trợ tích cực cho các hoạt động của hệ thống KBNN.

Về công tác đối ngoại, tiếp tục hướng tới mục tiêu củng cố, tăng cường các quan hệ đối tác song phương đã được thiết lập, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa KBNN với Kho bạc các quốc gia trên thế giới, các tổ chức tài chính; đồng thời, tiếp tục tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo KBNN triển khai các hoạt động hợp tác phù hợp qua phương thức trực tuyến như: chia sẻ kinh nghiệm nhằm giúp các cán bộ KBNN được học hỏi về chuyên môn, nghiêp vụ… góp phần phục vụ trực tiếp, thiết thực cho hoạt động nghiệp vụ của KBNN.

Về công tác truyền thông, lãnh đạo KBNN yêu cầu tiếp tục đổi mới hơn nữa, đa dạng về hình thức và nội dung thông tin tuyên truyền; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm hỗ trợ hiệu quả cho việc thực hiện thành công các đề án, chính sách; đồng thời thông tin, tuyên truyền kịp thời các sự kiện, các hoạt động trọng tâm của hệ thống.

Cùng với đó, Vụ Hợp tác quốc tế KBNN cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của KBNN trong nước và quốc tế, góp phần cùng ngành Tài chính hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Vân Hà