Huy động vốn qua trái phiếu Chính phủ: Tiếp tục tập trung vào kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên
Kho bạc Nhà nước dự kiến huy động 105 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong quý I/2022. Ảnh T.L

Theo đó, tổng mức phát hành trái phiếu chính phủ sẽ là 105 nghìn tỷ đồng (bao gồm cả khối lượng phát hành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam).

Khối lượng dự kiến theo kỳ hạn như sau: Kỳ hạn 5 năm dự kiến phát hành 5.000 tỷ đồng; kỳ hạn 7 năm dự kiến phát hành 5.000 tỷ đồng; kỳ hạn 10 năm dự kiến phát hành 35.000 tỷ đồng; kỳ hạn 15 năm dự kiến phát hành 40.000 tỷ đồng; kỳ hạn 20 năm dự kiến phát hành 10.000 tỷ đồng; kỳ hạn 30 năm dự kiến phát hành 10.000 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước cho biết, trong quá trình thực hiện có thể sẽ điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.