Từ khâu chuẩn bị, triển khai kỹ lưỡng…

Nói rõ hơn về việc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Phòng đã hoàn thành mục tiêu “Kho bạc không có bạc”, ông Ngô Duy Hùng cho biết, đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực của toàn bộ ban lãnh đạo, công chức, viên chức KBNN Hải Phòng trong việc thực hiện Đề án thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng của Chính phủ, cũng như theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Đề án thanh toán không dùng tiền mặt tại KBNN Hải Phòng, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng nghiệp vụ, từng KBNN trực thuộc, phân công chi tiết, thời hạn thực hiện và trách nhiệm của từng cá nhân trong việc triển khai thực hiện đề án như: Báo cáo UBND thành phố, trao đổi, thảo luận với các cơ quan thu, cơ quan ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, các ngân hàng thương mại (NHTM), đặc biệt là tạo được sự đồng thuận của đơn vị sử dụng ngân sách; có phương án cụ thể để trao đổi, vận động, thuyết phục người dân, doanh nghiệp và các đơn vị nộp tiền mặt tại các NHTM nơi KBNN Hải Phòng mở tài khoản.

Xây dựng phương án tập trung các tài sản giữ hộ, các gói niêm phong gửi kho tại các KBNN trực thuộc về kho cơ quan KBNN Hải Phòng. Xây dựng phương án phân công nhân sự dôi dư trong quá trình thực hiện đề án. Xây dựng kịch bản thí điểm tại cơ quan KBNN Hải Phòng và NHTM cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng từ ngày 4/5/2022 đến 14/5/2022, rút kinh nghiệm sau đó triển khai diện rộng cho các đơn vị trực thuộc.

Kho bạc Nhà nước Hải Phòng đạt mục tiêu “Kho bạc không có bạc”
Đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện thu, chi NSNN tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Phòng. Ảnh: H.T

Bên cạnh đó, KBNN Hải Phòng đã tổ chức ký thỏa thuận ủy quyền thu tiền mặt và thu phạt vi phạm hành chính với 13 hệ thống NHTM trên địa bàn, trong đó nêu rõ trách nhiệm của từng bên, nguyên tắc phối hợp xử lý công việc để tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng thực hiện giao dịch bằng tiền mặt tại NHTM. Đồng thời, KBNN Hải Phòng đã tổ chức tập huấn về nghiệp vụ cho cán bộ của các NHTM về công tác thu NSNN, thanh toán song phương trên cổng dịch vụ công, trên hệ thống thu NSNN của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan; thành lập các nhóm hỗ trợ trực tiếp phối hợp cùng với các NHTM để xử lý các vướng mắc phát sinh hàng ngày.

Sau khi thực hiện được mục tiêu không còn giao dịch thu chi NSNN bằng tiền mặt, KBNN Hải Phòng sẽ nghiên cứu, sắp xếp đối với các công chức làm công tác kho quỹ; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn của công chức kho quỹ, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu công việc ở các vị trí khác nhau.

Đặc biệt, KBNN Hải Phòng đã phân công cán bộ trực tại cổng cơ quan, trực tiếp trao đổi, vận động, thuyết phục người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch bằng tiền mặt tại KBNN Hải Phòng và các KBNN quận, huyện; đưa khách hàng sang NHTM để hướng dẫn thực hiện giao dịch thu chi tiền mặt. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng để từ đó người dân và doanh nghiệp hiểu và tự hình thành được thói quen không dùng tiền mặt.

…đến hoàn thành mục tiêu

Ông Ngô Duy Hùng cho biết, sau khi thực hiện thí điểm thành công Đề án không dùng tiền mặt tại cơ quan KBNN Hải Phòng, ngày 15/5/2022, KBNN Hải Phòng chính thức triển khai đến tất cả các đơn vị KBNN quận, huyện trực thuộc. Chỉ sau 1 tuần thực hiện, đến ngày 22/5/2022, tại các đơn vị KBNN quận, huyện trên địa bàn Hải Phòng đã không còn phát sinh giao dịch thu, chi bằng tiền mặt, do đó, trong kho của các KBNN trực thuộc và KBNN thành phố không còn tiền mặt. Đồng thời, toàn bộ các ấn chỉ có giá và tài sản giữ hộ để tại các kho bạc quận, huyện được chuyển tập trung về kho của KBNN thành phố. Do đó, 13 kho tại KBNN quận, huyện là kho rỗng.

Kho bạc Nhà nước Hải Phòng đạt mục tiêu “Kho bạc không có bạc”
Khách hàng thực hiện nộp NSNN tại NHTM đã giúp KBNN Hải Phòng hoàn thành mục tiêu Kho bạc không có bạc. Ảnh: H.T

Với việc triển khai thành công Đề án thanh toán không dùng tiền mặt, KBNN Hải Phòng đã hoàn thành mục tiêu “Kho bạc không có bạc”, tinh giản được bộ máy và tiết kiệm được chi phí.

“Khi kho không còn tiền mặt và ấn chỉ có giá, chúng tôi chỉ phải bố trí 1 bảo vệ chuyên trách trực ca đêm thay vì 2 bảo vệ chuyên trách như trước đây. Vì vậy, toàn hệ thống KBNN Hải Phòng chúng tôi tinh giản được 13 bảo vệ chuyên trách. Đồng thời, khi trong kho không còn tiền thì chúng tôi có cơ sở để thực hiện phân công lại công việc đối với các công chức làm công tác thủ kho, kiểm ngân” - Giám đốc KBNN Hải Phòng cho biết.

Đặc biệt, người đứng đầu KBNN Hải Phòng còn ước tính 1 năm sẽ tiết kiệm cho NSNN được trên 2 tỷ đồng khi cắt giảm được các chi phí như tiền làm thêm giờ, tiền thuê bảo vệ ban ngày; chi phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị kho quỹ; vật tư, văn phòng phẩm; phụ cấp độc hại, phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ kho quỹ… Hơn nữa, “việc không còn tiền mặt trong kho sẽ giảm rủi ro thất thoát tiền mặt tại các kho bạc quận, huyện’, ông Hùng nhấn mạnh.

Để việc triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt tại KBNN Hải Phòng thành công hơn nữa, ông Ngô Duy Hùng cho biết, thời gian tới đây, KBNN Hải Phòng tiếp tục tăng cường vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ tiện ích của NHTM và các công cụ thanh toán QR - Code, mobile - money, ví điện tử, mobile - banking… để nộp NSNN được thuận lợi.

Khách hàng đồng thuận và đánh giá cao chất lượng phục vụ

Trong công tác kiểm soát chi NSNN, việc kiểm soát chi bằng tiền mặt tại các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Hải Phòng được thực hiện nghiêm túc theo quy định, KBNN Hải Phòng đã thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho các đơn vị sử dụng ngân sách tại tất cả các địa bàn hành chính, bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Đối với việc đẩy mạnh thẻ chi tiêu công tại các đơn vị sử dụng ngân sách, KBNN Hải Phòng đã có văn bản báo cáo, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị sử dụng ngân sách tăng cường việc mở và sử dụng thẻ chi tiêu công.

Đối với các khoản được chi bằng tiền mặt theo quy định, KBNN Hải Phòng đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị sử dụng ngân sách, tuyên tuyền, vận động tạo sự đồng thuận của các đơn vị sử dụng ngân sách đối với việc thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt của KBNN trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đến nay 100% các đơn vị có giao dịch với KBNN đã có đăng ký với KBNN về nơi rút tiền mặt, đồng thời đồng thuận và đánh giá cao chất lượng phục vụ của KBNN Hải Phòng và các NHTM nơi KBNN mở tài khoản thanh toán.