Để có được kết quả này, báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận cho biết, đơn vị đã luôn đặc biệt quan tâm chú trọng, xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào trong các hoạt động nghiệp vụ là một trong những nhiệm vụ then chốt trong thực hiện Chiến lược phát triển tại đơn vị.

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính năm 2023
Công chức KBNN Ninh Thuận đang thực hiện rà soát số liệu thanh toán vốn trên DVCTT của Kho bạc. Ảnh: CTV

Đồng thời, KBNN Ninh Thuận đã thực hiên nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN về tăng cường công tác quản lý thu NSNN, tiết kiệm chi, chủ động điều hành ngân sách và kiên quyết không để hồ sơ chậm, muộn mà không rõ lý do.

Trong công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, KBNN Ninh Thuận đã đề ra các giải pháp quyết liệt để triển khai đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 2024; chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thường xuyên quán triệt đội ngũ giao dịch viên nghiêm túc thực hiện nghiêm Chỉ thị 589/CT-KBNN và Chỉ thị 7143/CT-KBNN gắn với thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử theo Quyết định 2594/QĐ-KBNN, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, tận tình hướng dẫn chủ đầu tư, ban quản lý dự án hoàn thiện hồ sơ, chứng từ trong điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) KBNN mức độ 4.

Theo kết quả khảo sát đợt 2/2023 về mức độ hài lòng của khách hàng với sự phục vụ của kho bạc do KBNN tổ chức, KBNN Ninh Thuận đạt tỷ lệ hài lòng 97,4%, xếp thứ 4/64 tỉnh, thành phố, tăng 36 bậc so với đợt 1/2023 và tăng 5 bậc so với năm 2022. Trong đó, chỉ số thái độ công chức trong giải quyết thủ tục hành chính xếp thứ 17/64 tỉnh thành phố, tăng 23 bậc so với đợt 1/2023 và giảm 1 bậc so với năm 2022.

Đặc biệt, phấn đấu 100% hồ sơ chứng từ chủ đầu tư gửi đến đủ điều kiện thanh toán ngay lần đầu tiếp nhận và được giải quyết đúng thời gian hẹn trả, KBNN Ninh Thuận đã yêu cầu tùng đơn vị KBNN trực thuộc không được để xảy ra tình trạng có hồ sơ chậm giải quyết do lỗi chủ quan của giao dịch viên. Các trường hợp do lỗi khách quan phải nêu rõ nguyên nhân; khi có hồ sơ, chứng từ chậm giải quyết, phải kịp thời xin lỗi chủ đầu tư (bằng văn bản).

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính năm 2023
Công chức KBNN thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước. Ảnh minh họa.

KBNN Ninh Thuận cũng yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc tuyệt đối không được gây phiền hà, sách nhiễu; nghiêm cấm giao dịch viên yêu cầu chủ đầu tư gửi thêm các hồ sơ ngoài quy định và không được yêu cầu gửi hồ sơ giấy trước khi chuyển hồ sơ qua DVCTT; không để xảy ra tình trạng từ chối tiếp nhận hồ sơ từ 2 lần trở lên trên DVCTT do nguyên nhân chủ quan. Hồ sơ sau khi giải ngân theo nguyên tắc “thanh toán trước” phải kịp thời thực hiện các bước “kiểm soát sau”, sắp xếp khoa học, lưu trữ đúng quy định.

KBNN Ninh Thuận đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN Ninh Thuận trên cả 3 chỉ số (thời hạn giải quyết thủ tục hành chính, số lần KBNN thông báo và thái độ phục vụ của công chức trong giải quyết thủ tục hành chính).

Lãnh đạo các đơn KBNN Ninh Thuận và các đơn vị KBNN trực thuộc đã luôn kiểm tra, giám sát, nhắc nhở giao dịch viên thường xuyên bám sát, đôn đốc chủ đầu tư gửi hồ sơ thanh toán đồng thời với gửi chứng từ trên DVCTT, không để tình trạng chứng từ trên DVCTT trong trạng thái chờ tiếp nhận quá 1 ngày làm việc.

Với những giải pháp đã thực hiện, vừa qua, KBNN Ninh Thuận đã vinh dự nhận được phần thưởng cao nhất cho khối các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh về CCHC năm 2023 do UBND tỉnh trao tặng.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Ninh Thuận, chỉ số kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC, điểm trung bình của khối các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh là 77,308 điểm (giảm 0,912 điểm so với năm 2022). KBNN Ninh Thuận là đơn vị đạt điểm cao nhất (80 điểm), xếp thứ nhất trong 5 đơn vị thuộc khối ngành dọc trong toàn tỉnh.

Để tiếp tục đổi mới trong công tác CCHC trong thời gian tới, KBNN Ninh Thuận đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tinh thần đổi mới CCHC đến toàn thể công chức, tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, tiếp tục có nhiều giải pháp để tăng cường tính hiệu quả, thực thi trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, KBNN Ninh Thuận cũng tăng cường công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức; hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ khách hàng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát quyết tâm thực hiện có hiệu quả các kế hoạch năm 2024 và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.