Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các KBNN địa phương tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Kho bạc Nhà nước tập trung nhanh nguồn thu, kiểm soát chi an toàn
Công chức KBNN đang thực hiện đối soát và thực hiện kiểm soát chi nguồn ngân sách nhà nước. Ảnh: H.T

Tính đến ngày 30/4/2024, lũy kế thu NSNN năm 2024 đạt 727.426 tỷ đồng, bằng 42,76% dự toán. Trong đó, thu nội địa (không kể dầu thô) là 621.722 tỷ đồng, bằng 43,04% dự toán; thu từ dầu thô là 18.970 tỷ đồng, bằng 41,24% dự toán; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu (trong đó đã trừ 38.067 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng) là 86.673 tỷ đồng, bằng 42,49% dự toán.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 4/2014, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 307.125 tỷ đồng, bằng 24,2% dự toán chi thường xuyên năm 2024 của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Về kiểm soát chi NSNN, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định; cung cấp số liệu giải ngân hàng ngày cho Bộ Tài chính, lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương phục vụ kịp thời công tác quản lý điều hành NSNN. Đồng thời, KBNN đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên NSNN cũng như nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Theo báo cáo của KBNN, dự toán chi thường xuyên giao năm 2024 là 1.269.039 tỷ đồng, không bao gồm số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 4/2014, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 307.125 tỷ đồng, bằng 24,2% dự toán chi thường xuyên năm 2024 của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Cũng tính đến hết tháng 4/2024, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024 là 111.017,7 tỷ đồng, bằng 16,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 657.601,7 tỷ đồng), bằng 15,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 696.343,5 tỷ đồng). Trong đó, vốn trong nước thanh toán là 109.035,1 tỷ đồng, bằng 17,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN; bằng 16,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN; vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN là 1.982,6 tỷ đồng, bằng 9,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN.

KBNN cho biết, trong thời gian tới đây, đơn vị sẽ thực hiện trình lãnh đạo KBNN trình Bộ Đề án chi trả trợ cấp cho các đối tượng an sinh xã hội từ nguồn NSNN qua tài khoản an sinh gắn với mã định danh mở tại KBNN để theo dõi số ngân sách đã chi cho từng đối tượng theo quy định.

Đồng thời, KBNN triển khai thí điểm dịch vụ thanh toán chi trả cá nhân qua tài khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).