Để từng bước nâng cao chất lượng của báo cáo tài chính nhà nước, ngày 1/7/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã có công văn (số 3358/KBNN-KTNN) hướng dẫn triển khai lập báo cáo tài chính nhà nước tỉnh năm 2020.

Kho bạc Ninh Thuận hoàn thành Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh năm 2020
Kho bạc Ninh Thuận hoàn thành Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh năm 2020. Ảnh TL minh họa

Theo đó, công tác tiếp nhận xử lý và tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước năm nay có một số điểm mới như: Các đơn vị lập báo cáo tài chính nhà nước theo Thông tư 99/2018/TT- BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán là đơn vị kế toán cấp trên và Thông tư 107/2017/TT- BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp vẫn thực hiện gửi qua hệ thống Tổng kế toán.

Riêng các đơn vị dự toán cấp I là các ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công và không có đơn vị kế toán cấp trên; các đơn vị dự toán cấp I khác có quy định riêng về lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo tài chính tổng hợp (hợp nhất); UBND cấp xã; một số trường hợp các đơn vị không đáp ứng đầy đủ điều kiện gửi báo cáo qua Cổng thông tin điện tử hệ thống thì KBNN vẫn nhận báo cáo tài chính của đơn vị bằng bản giấy hoặc file.PDF, sau đó mới nhập thủ công vào hệ thống Tổng kế toán.

Đối với cơ quan thuế, báo cáo cung cấp thông tin tài chính năm 2020 theo mẫu C01/CCTT ban hành kèm theo Công văn số 202/TCT-KK ngày 21/1/2021 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn lập và gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính năm 2020…

Ngoài ra, một điểm mới cần lưu ý của báo cáo tài chính nhà nước năm 2020 là các đơn vị (UBND cấp xã, ban quản lý dự án) gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính bằng bản giấy hoặc file.PDF để nhập thủ công vào hệ thống Tổng kế toán phải nhập thủ công toàn bộ các chỉ tiêu tương ứng với các mẫu biểu kèm theo đối với đơn vị thực hiện lập báo cáo tài chính thay vì chỉ nhập 1 dòng tổng tài sản như các năm trước đây.

Với thời gian ngắn, khối lượng công việc phải triển khai lại rất lớn, do đó, với kinh nghiệm rút ra từ 2 lần thực hiện lập báo cáo tài chính nhà nước (năm 2018 và 2019), ngay từ đầu năm, KBNN Ninh Thuận đã có văn bản đề nghị cơ quan tài chính đồng cấp rà soát, cập nhật danh sách các đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm cung cấp thông tin tài chính năm 2020 trên địa bàn. Đồng thời, KBNN Ninh Thuận chỉ đạo, hướng dẫn KBNN cấp huyện trực thuộc đôn đốc hướng dẫn các đơn vị lập, gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính kịp thời; thực hiện tiếp nhận, kiểm tra tính cân đối, hợp lý, hợp lệ của báo cáo tài chính và tổng hợp thông tin tài chính cấp huyện để chuyển về KBNN tỉnh. Tại KBNN tỉnh cũng thực hiện các bước tiếp nhận báo cáo tài chính cấp tỉnh, kiểm tra và rà soát tổng hợp thông tin tài chính toàn tỉnh và lập báo cáo tài chính nhà nước tỉnh.

Bên cạnh đó, KBNN Ninh Thuận đã chỉ đạo Phòng Kế toán nhà nước phân công công chức có nhiều kinh nghiệm trong công tác lập báo cáo chủ động nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của KBNN cũng như phối hợp tốt với Phòng Tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước - Cục Kế toán Nhà nước (KBNN) để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh. Công chức trực tiếp làm nhiệm vụ lập báo cáo tài chính nhà nước đã nỗ lực nghiên cứu xây dựng trước khung phân tích, các tờ trình, bản dự thảo báo cáo, cài đặt công thức xử lý số liệu tự động…

Với sự tập trung cao độ, chủ động từ khâu chuẩn bị nhịp nhàng, đồng bộ và phối hợp tốt với các đơn vị liên quan, KBNN Ninh Thuận đã tham mưu hoàn thành công tác tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2020 theo đúng tiến độ./.