Theo NHNN và ADB, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nói chung, DNNVV do phụ nữ làm chủ nói riêng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, giảm đói nghèo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, đối tượng khách hàng này đang đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có vấn đề tiếp cận tài chính.

Khơi dòng vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ
Tọa đàm do NHNN và ADB tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: NHNN
Phụ nữ đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước Khơi thông dòng vốn phát triển bất động sản công nghiệp Phụ nữ dân tộc thiểu số Krông Ana thoát nghèo và làm giàu từ tín dụng chính sách

ADB cho biết, việc hỗ trợ các DNNVV do phụ nữ làm chủ là yêu cầu thực tiễn đối với Việt Nam. Trong đó, nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng thương mại (NHTM) là một kênh hỗ trợ quan trọng cho doanh nghiệp.

ADB đã chia sẻ dữ liệu nghiên cứu về tình hình tiếp cận tài chính đối với DNNVV do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam, qua đó tiếp thu ý kiến của các bên liên quan để hoàn thiện khuyến nghị chính sách với cơ quan quản lý. Đây cũng là cơ hội để các bên liên quan chia sẻ vướng mắc, khó khăn trong tiếp cận tài chính của nhóm doanh nghiệp này.

Các chuyên gia từ ADB cũng giới thiệu tổng quan về dự án “Thúc đẩy Chương trình cải cách bình đẳng giới tại khu vực Châu Á và Thái Bình Dương” và nghiên cứu của ADB về Tiếp cận Tài chính đối với DNNVV do phụ nữ làm chủ, trong khuôn khổ chương trình Tăng tốc phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp của phụ nữ ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương.

Trong đó, các chuyên gia đề cập đến những nội dung chủ yếu, những phát hiện liên quan khả năng tiếp cận tài chính của DNNVV do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam dưới góc độ của cả bên cung và bên cầu. Theo đó, các DNNVV do phụ nữ làm chủ chiếm trung bình 22% trong danh mục cho vay SME tổng thể của ngân hàng với số lượng các khoản cho vay dành cho phụ nữ nhìn chung ổn định trong vài năm qua. Các DNNVV do phụ nữ làm chủ cho thấy tỉ lệ hoàn trả khoản vay liên tục tốt hơn. Các NHTM là nguồn vốn đáng tin cậy nhất của các nữ chủ doanh nghiệp. Khi cần vốn, đại đa số DNNVV do phụ nữ làm chủ tìm cách vay ngân hàng, ít người phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác.

Khuyến nghị được đưa ra đối với NHNN bao gồm việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo; kêu gọi, khuyến khích các tổ chức tài chính đầu tư vào phân khúc thị trường này bằng các yêu cầu các tổ chức tài chính thu thập dữ liệu phân tách theo giới; nâng cao kiến thức về đầu tư dưới lăng kính giới; cải thiện các chương trình bảo lãnh dành cho các DNNVV; thúc đẩy cơ chế cho vay dành cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, coi đây như một chiến lược phòng ngừa rủ ro tích cực để bảo vệ ngân hàng trước tình trạng giảm sút chất lượng danh mục cho vay.

ADB cũng khuyến cáo các tổ chức tài chính nên bắt đầu thu thập dữ liệu phân tách theo giới ở cấp danh mục đầu tư một cách thường xuyên; thiết kế, triển khai các chiến lược về giới ở cấp doanh nghiệp và danh mục đầu tư; phát triển các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu và thiên hướng riêng của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò quan trọng với nền kinh tế

DNNVV là bộ phận quan trọng trong thành phần kinh tế tư nhân và ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong phát triển kinh tế. Trong những năm qua, DNNVV đã có sự phát triển rộng về phạm vi hoạt động và đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực: Số lượng doanh nghiệp tăng qua các năm và hoạt động trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.