Quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nêu rõ, Công ty cổ phần Hóa chất Minh Đức bị phạt 92,5 triệu đồng, do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định của pháp luật.

Công ty không công bố thông tin (CBTT) đối với báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp đại hội đồng cổ đông năm 2023 và năm 2022, CBTT ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Không đăng ký giao dịch chứng khoán, Công ty Hóa chất Minh Đức bị phạt hơn 400 triệu đồng
Ảnh minh họa

Công ty CBTT không đúng thời hạn đối với báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2022 và năm 2021, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và năm 2022 và một số tài liệu khác.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Hóa chất Minh Đức còn bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định. Như vậy, Công ty cổ phần Hóa chất Minh Đức bị xử phạt với tổng số tiền phạt là hơn 442 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng có quyết định xử phạt Công ty TNHH May thêu giày An Phước, với số tiền là 92,5 triệu đồng, theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định./.