Đó là một nội dung quan trọng tại Công văn 5798/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan nhằm tháo gỡ những vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thủ tục hải quan đối với hàng hóa cung cấp cho tàu biển quốc tịch nước ngoài hoạt động tại vùng biển Việt Nam. Cụ thể, hàng hóa không được thực hiện thủ tục xuất khẩu bao gồm: sơn, nhớt, xăng dầu, thực phẩm.

Cùng với đó, khi tàu nước ngoài thực hiện thủ tục xuất cảnh, nếu lượng hàng cung ứng (sơn, nhớt, xăng dầu) để phục vụ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí nhưng chưa sử dụng hết thì căn cứ vào bản khai chung, thương nhân thực hiện thủ tục xuất khẩu đối với lượng hàng cung ứng còn lại trên tàu theo chế độ phi mậu dịch, nộp đủ các loại thuế hiện hành.

Chính vì vậy, Tổng cục Hải quan "đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ hồ sơ tái xuất, chính sách mặt hàng tại thời điểm làm thủ tục tái xuất hàng hóa, thông tin về tình hình chấp hành pháp luật của chủ tàu/thuyền trưởng/đại lý chủ tàu để quyết định việc kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định", công văn cho biết.

Với hàng hóa là lương thực, thực phẩm để phục vụ sinh hoạt trên tàu, Tổng cục cũng đề nghị Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ vào bản khai dự trữ của tàu (Mẫu số 08 ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ quy định về quản lý cảng biển và luồng hàng hải) do thuyền trưởng nộp khi tàu làm thủ tục xuất cảnh để thực hiện giám sát và không làm thủ tục xuất khẩu đối với hàng hóa này./.

TN