>> HNX công bố kết quả phân ngành doanh nghiệp niêm yết năm 2013

>> HSX chính thức là thành viên của WFE

>> Công ty Địa ốc Sài Gòn bị phạt hành chính 90 triệu đồng

* KHP: Cty CP Điện lực Khánh Hòa (MCK: KHP) thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013. Ngày đăng ký cuối cùng: 8/11/2013. Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện: 19/11/2013. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Cty CP Điện lực Khánh Hòa (số 11 Lý Thánh Tôn, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

* NHC: Cty CP Gạch ngói Nhị Hiệp (MCK: NHC) thông báo tạm ứng cổ tức 9 tháng năm 2013 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng: 8/11/2013. Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).Thời gian thực hiện: 19/11/2013. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Cty CP Gạch ngói Nhị Hiệp (Số 1/8, khu phố Quyết Thắng, P. Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

* PSD: Cty CP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (MCK: PSD) thông báo lịch chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng: 8/11/2013. Tỷ lệ thanh toán: 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).Thời gian thanh toán: 25/11/2013. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi cổ đông mở tài khoản. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Cty CP Dịch vụ phân phối Tổng hợp Dầu khí./.

Hồng Quyên