Khuyến khích cá nhân, tổ chức dám nghĩ, dám làm trong giải ngân đầu tư công
Dự án cải tạo kênh Nước Đen dài 1,4 km, rộng 40 m bao gồm cả mặt đường, vỉa hè và lòng kênh, với tổng mức đầu tư 629 tỷ đồng. Ảnh: Sơn Nam

Theo dự báo của KBNN TP. Hồ Chí Minh, trong quý II và những tháng cuối năm 2023, TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai hàng loạt dự án lớn, sau khi Chính phủ có quyết định giao vốn bổ sung năm 2023 (từ hơn 41 ngìn tỷ đồng lên hơn 70 nghìn tỷ đồng).

Cùng với nhiều chính sách tháo gỡ về khó khăn, vướng mắc nhằm góp phần giải tỏa áp lực về giải ngân vốn đầu tư công, KBNN TP. Hồ Chí Minh cùng đại diện các sở, ngành liên quan đề xuất UBND TP. Hồ Chí Minh cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan sớm ban hành cơ chế phù hợp thúc đẩy được tư duy sáng tạo; khuyến khích động viên kịp thời những cá nhân tổ chức dám nghĩ dám làm, vì lợi ích chung, theo tinh thần Kết luận số 14 của Bộ Chính trị.

TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phấn đấu năm 2023 đạt 95% tổng kế hoạch vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, chính quyền xem xét điều chỉnh chủ đầu tư có nhiều dự án không thực hiện giải ngân hay dự án phải thực hiện điều chỉnh, gia hạn nhiều lần, dẫn đến tăng vốn đầu tư công của nhà nước, giảm hiệu quả đồng vốn đầu tư của nhà nước; đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm về thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và có vi phạm quy định trong triển khai thực hiện.

Xem xét xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật, cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư, áp dụng chế tài xử lý đối với các chủ đầu tư chưa chấp hành việc lập thủ tục thanh toán cho dự án trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng nghiệm thu theo chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh về chương trình hành động giải ngân vốn đầu tư công 2023./.