Không đáp ứng điều kiện sẽ mất ưu đãi

Đầu năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Kiểm tra, giám sát hải quan: Gấp rút hỗ trợ doanh nghiệp chế xuất đáp ứng điều kiện mới

Cán bộ hải quan đôn đốc doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện các yêu cầu
về điều kiện mới.

Một trong những nội dung quan trọng của nghị định này là quy định về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất (DNCX) là khu phi thuế quan. Chính phủ cho các doanh nghiệp (DN) hơn 1 năm để chuẩn bị và từ 25/4 tới đây, các DN đủ điều kiện mới được áp dụng chính sách ưu đãi.

Cụ thể, điều kiện đặt ra là DN cần có hàng rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài; có cổng/cửa ra, vào và đảm bảo việc đưa hàng hóa ra, vào DNCX chỉ qua cổng/cửa; có hệ thống camera quan sát được các vị trí tại cổng/cửa ra, vào và các vị trí lưu giữ hàng hóa.

Các DNCX buộc phải đáp ứng các điều kiện này, muộn nhất vào ngày 25/4/2022 để được duy trì các chính sách ưu đãi thuế quan đối với DNCX.

Đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện, hoặc không thực hiện thông báo cho chi cục hải quan nơi quản lý DNCX theo quy định sau thời gian nói trên, DNCX không được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan. Trường hợp DNCX sau đó đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, có văn bản thông báo cho chi cục hải quan nơi quản lý DNCX để thực hiện kiểm tra và được chi cục hải quan nơi quản lý DNCX xác nhận đã đáp ứng các điều kiện, thì được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan, kể từ ngày chi cục hải quan nơi quản lý DNCX có văn bản xác nhận đã đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.

Liên tục đốc thúc

Để tránh phát sinh vướng mắc liên quan đến việc áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan sau thời điểm 25/4/2022, đối với các DNCX, cơ quan hải quan đang tích cực đôn đốc doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện các yêu cầu về điều kiện. Tổng cục Hải quan cũng liên tục chỉ đạo các đơn vị hải quan địa phương khẩn trương đôn đốc doanh nghiệp thực hiện các quy định pháp luật.

Đối với các DNCX chưa thực hiện thông báo đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, cơ quan hải quan chủ động làm việc trực tiếp tại trụ sở DNCX để tìm hiểu nguyên nhân, lý do doanh nghiệp chưa thông báo đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định; đánh giá khả năng DNCX đáp ứng, hoặc không đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP; dự kiến thời gian đáp ứng; lập biên bản làm việc có xác nhận của doanh nghiệp.

Nhiều vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản, VBF, Rocom Electric Việt Nam, Công nghệ bao bì Yuzhan Việt Nam, Hyosung Finalcial System Vina,… đều được hải quan địa phương và Tổng cục Hải quan nghiêm túc tổng hợp và có hướng dẫn, giải đáp kịp thời.

Đối với cơ quan hải quan các DNCX đã thực hiện thông báo đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, cơ quan hải quan đã kiểm tra và xác nhận chưa đáp ứng điều kiện thì đánh giá khả năng đáp ứng, không đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan trước thời điểm 25/4/2022.

Đồng thời cơ quan Hải quan đôn đốc DNCX tiếp tục hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và tiến hành kiểm tra, xác nhận theo quy định trước thời điểm 25/4/2022.

Đối với các DNCX đã thực hiện thông báo đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, cơ quan hải quan khẩn trương thực hiện kiểm tra, xác nhận điều kiện đúng thời hạn.

Camera giám sát của doanh nghiệp chế xuất phải đáp ứng yêu cầu gì?

Hệ thống camera giám sát tại doanh nghiệp chế xuất (DNCX) bao gồm hệ thống camera quan sát các vị trí tại cổng/cửa ra, vào và các vị trí lưu giữ hàng hóa. Đối với các khu vực khác tại DNCX được bố trí để sản xuất, sử dụng hàng hóa, máy móc, thiết bị như nhà xưởng, văn phòng, nhà ăn... thì không yêu cầu có camera quan sát.

Góc quay của camera ở các vị trí tại cổng/cửa ra vào DNCX phải đảm bảo ghi hình rõ thông tin biển số xe, số container (nếu có) của phương tiện ra, vào DNCX. Phương tiện qua cổng phải đảm bảo tốc độ, đúng làn đường quy định để camera có thể ghi hình thông tin phương tiện.

Đối với bãi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm, kho phế liệu, phế phẩm (nếu có) và các hàng hóa không chịu thuế khác, camera giám sát phải cho phép quan sát toàn cảnh bãi lưu giữ hàng hóa của DNCX.

Đối với kho lưu giữ nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm, kho phế liệu, phế phẩm (nếu có) và các hàng hóa không chịu thuế khác có cổng/cửa ra vào thì camera giám sát tại cổng/cửa ra/vào khu vực lưu giữ hàng hóa ghi rõ hình ảnh hoạt động đưa hàng hóa ra/vào kho lưu giữ; camera trong kho (nếu có) phải cho phép quan sát toàn cảnh kho lưu giữ hàng hóa của DNCX.