Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 của UBND tỉnh Kiên Giang cho thấy, tính đến ngày 25/3/2024 tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 5.004 tỷ đồng, tăng 24,44% (so với cùng kỳ). Trong đó, thu nội địa 4.967,41 tỷ đồng, đạt 29,49% dự toán, tăng 24,42%, chiếm 99,26% trong tổng thu ngân sách của tỉnh.

Kiên Giang: Tổng thu ngân sách trong quý I đạt hơn 5000 tỷ đồng
Tổng thu ngân sách trong quý I/2024 của tỉnh Kiên Giang đạt 5.004 tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ, nguôn Internet)

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách địa phương quý I là 3.640,70 tỷ đồng, đạt 16,57% dự toán năm, tăng 4,15%. Trong đó: chi thường xuyên 2.921,77 tỷ đồng, đạt 25,37% dự toán1, tăng 7,76%; chi đầu tư phát triển 718,72 tỷ đồng, đạt 7,17% dự toán, giảm 8,22%. Bên cạnh đó, về lĩnh vực ngân hàng tính đến ngày 25/3/2024, vốn huy động tại địa phương ước đạt 73.500 tỷ đồng, giảm 1,52% so với cuối năm 2023..

Cơ cấu nguồn vốn huy động tăng chủ yếu số dư huy động VND và kỳ hạn ngắn. Tiền gửi VND tăng 3,51% so với cuối năm 2023, chiếm 98,91% tổng số dư huy động; tiền gửi ngắn hạn giảm 0,52% so với cuối năm 2023, chiếm tỷ lệ 88,95% tổng số dư huy động.

Đối với tình hình đầu tư, ước tính tổng vốn đầu tư trong 3 tháng đầu năm của UBND tỉnh Kiên Giang đạt trên 9.051 tỷ đồng, bằng 13,05% kế hoạch cả năm và tăng 0,12%.

Trong đó, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước ước thực hiện 776,96 tỷ đồng, đạt 6,47% kế hoạch năm, giảm 28,21%, vốn địa phương quản lý đạt 714,96 tỷ đồng, đạt 7,13% kế hoạch năm giảm 29,99%; vốn trung ương quản lý đạt 62 tỷ đồng, đạt 3,14% kế hoạch, tăng 1,65%.

Ngoài ra, tình hình kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lưu trú, ăn uống và các dịch vụ khác tăng trưởng trong quý I/2024. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước tính đạt 22.006,39 tỷ đồng, tăng 15,68%. Doanh thu dịch vụ ăn uống, lưu trú đạt 8.471,55 tỷ đồng, tăng 69,01%. Về doanh thu hoạt động dịch vụ khác đạt 7.941,29 tỷ đồng, tăng 10,21%.

Ngoài ra, tình hình kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lưu trú, ăn uống và các dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh tăng trưởng khả qua. Trong đó: Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước tính đạt 22.006,39 tỷ đồng, tăng 15,68%. Doanh thu dịch vụ ăn uống, lưu trú đạt 8.471,55 tỷ đồng, tăng 69,01%. Doanh thu hoạt động dịch vụ khác đạt 7.941,29 tỷ đồng, tăng 10,21%.