xuất nhập khẩu

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Hải Anh

Về nhập khẩu, 15 ngày đầu tháng 5 kim ngạch đạt 8,19 tỷ USD, tăng 34,6% so với 15 ngày nửa cuối tháng 4 chủ yếu do tăng ở nhiều nhóm mặt hàng chủ lực.

Cụ thể, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 428 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 314 triệu USD; vải các loại tăng 215 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu tăng 126 triệu USD; sắt thép các loại tăng 106 triệu USD...

Trị giá nhập khẩu các doanh nghiệp FDI đạt 4,9 tỷ USD, tăng 41,2% so với nửa cuối tháng 4, chiếm gần 60% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước trong kỳ này.

Như vậy, tính đến 15/5 kim ngạch nhập khẩu đạt gần 59,78 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ.

Trái ngược với nhập khẩu, 15 ngày đầu tháng 5, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt gần 6,32 tỷ USD, giảm 9,6% so nửa cuối tháng 4.

Kim ngạch xuất khẩu giảm chủ yếu do điện thoại các loại và linh kiện giảm 264 triệu USD; dầu thô giảm 92 triệu USD; hàng dệt, may giảm 84 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 40 triệu USD, hàng rau quả giảm gần 38 triệu USD…

Trị giá xuất khẩu của các DN FDI cũng giảm 9,6% so với nửa cuối tháng 4 và chiếm 68% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu của cả nước 15 ngày đầu tháng 5 giảm đáng kể, song tính từ đầu năm đến hết 15/5 kim ngạch xuất khẩu của cả nước vẫn đạt 56,09 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ.

Tính từ đầu năm đến 15/5, tổng kim ngạch XNK của cả nước đạt 115,87 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 3,7 tỷ USD.

Hải Anh