Lãi suất các kỳ hạn khác ghi nhận là 0,81% với kỳ hạn 1 tuần, 1,17% với kỳ hạn 2 tuần, 1,6% với kỳ hạn 1 tháng…

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng lại giảm thấp, xuống 0,5%/năm
Lãi suất qua đêm liên ngân hàng lại giảm thấp xuống 0,5%/năm. Ảnh: T.L
Lãi suất liên ngân hàng lại tăng cao trên 2% Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh, vàng và USD ngược chiều

Diễn biến lãi suất liên ngân hàng theo đó đã có xu hướng giảm sau khi tăng trong một số ngày giữa tháng 3. Cụ thể, lãi suất cho vay qua đêm hôm 13/3 ở mức 1,47%/năm; các kỳ hạn khác là 1,68% với kỳ hạn 1 tuần, 1,81% với kỳ hạn 2 tuần, 2,01% với kỳ hạn 1 tháng…

Hiện nay, trần lãi suất qua đêm được quy định là 5%, theo Quyết định số 1123/QĐ-NHNN ngày 16/6/2023 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ.

Về mặt bằng lãi suất chung, theo Ngân hàng Nhà nước, đến nay lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng thương mại ở mức 3,3%/năm, giảm 0,2%/năm so với cuối năm 2023; lãi suất cho vay bình quân của các khoản vay mới ở mức 6,4%/năm, giảm 0,7%/năm so với cuối năm 2023

Trước đó hồi tháng 2/2024, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có công văn số 117/NHNN-CSTT yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng và của Ngân hàng Nhà nước về vấn đề lãi suất và báo cáo tình hình công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân./.