Theo dữ liệu từ SSI Research, tỷ lệ trúng thầu trái phiếu chính phủ trên thị trường sơ cấp giảm mạnh trong tuần trước, khi chỉ có 28% khối lượng gọi thầu được phát hành thành công, ở kỳ hạn 10 năm (1,1 nghìn tỷ đồng) và 15 năm (1,0 nghìn tỷ đồng). Như vậy, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 60% kế hoạch phát hành quý I và 17% kế hoạch năm.

Lãi suất trái phiếu chính phủ bật tăng trên cả sơ cấp và thứ cấp

Lãi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp tăng nhẹ trong phiên đấu thầu tuần trước, ở mức 4,12% cho kỳ hạn 10 năm và 4,32% cho kỳ hạn 15 năm.

Trên thị trường thứ cấp, sau khi giảm mạnh trong nửa cuối tháng 1 và đầu tháng 2, lãi suất trái phiếu đã bật tăng, tương đồng với diễn biến thị trường trái phiếu chính phủ trong khu vực.

Cụ thể, đến cuối tuần qua, lãi suất các kỳ hạn trái phiếu chính phủ đạt: 1 năm (3,82%, +6 điểm cơ bản (bps)), 3 năm (3,84%; +6 bps); 5 năm (3,87%, +7 bps); 10 năm (4,41%, +23 bps); 15 năm (4,56%, +17 bps); 20 năm (4,80%, +4 bps) và 30 năm (4,91%, +2 bps).

Lãi suất trái phiếu chính phủ bật tăng trên cả sơ cấp và thứ cấp

Giá trị giao dịch thông thường (outright) và giao dịch mua đi bán lại (repos) trên thị trường thứ cấp tuần qua đạt trung bình 5,8 nghìn tỷ đồng/phiên, giảm 27% so với tuần trước đó, chủ yếu từ giao dịch outright (-42,6%). Khối ngoại tiếp tục bán ròng 689 tỷ đồng và lũy kế từ đầu năm bán ròng tới 2.000 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp./.