Theo Sở GDCK Hà Nội, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 3 năm (2.000 tỷ đồng), 5 năm (2.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 20 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.770 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,51-5,50%/năm. Kết quả, huy động được 1.460 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 4,60%/năm, thấp hơn 0,82%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28/8/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.370 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,04-6,50%/năm. Kết quả, huy động được 1.650 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 5,10%/năm, cao hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/10/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.600 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,35-7,00%/năm. Kết quả, huy động được 800 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 6,40%/năm, cao hơn 0,06%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/10/2014).

Như vậy, kể từ đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được trên 187.800,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ./.

Duy Thái