Đánh giá tình hình thực hiện dự toán, bà Nguyễn Hằng Nga - Phó Cục trưởng Cục Thuế Lạng Sơn cho biết, có 6/7 đơn vị được giao dự toán, có số thu đạt và vượt dự toán giao.

Tuy nhiên, vẫn còn có 3/14 khoản thu đạt thấp (dưới 70% dự toán) như: Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 68,9% dự toán. Nguyên nhân đạt thấp so dự toán do số thu từ khu vực này tập trung chủ yếu từ Công ty CP Kim loại màu Bắc Bộ, trong năm 2023 công ty đầu tư đầu tư nhà xưởng, máy móc số thuế giá trị gia tăng (GTGT) khấu trừ nhiều, nên chưa phát sinh số nộp;

Lạng Sơn: Thu nội địa 11 tháng vượt gần 12% dự toán trung ương giao năm 2023
Công chức Cục Thuế Lạng Sơn hỗ trợ người nộp thuế tại bộ phận một cửa. Ảnh: Văn Nam.

Thu tiền sử dụng đất đạt 64,6% dự toán, do tiến độ thực hiện quy trình bán đấu giá các khu đất, tài sản công chậm; thuế bảo vệ môi trường đạt 62,9% dự toán, đạt thấp do ảnh hưởng việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 30/UBTVQH15.

Theo bà Nga, trong tháng 11, cơ bản các chi cục thuế, phòng chuyên môn đã triển khai thực hiện đầy đủ các công việc theo chức năng, các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, trong tháng tổ chức thành công chương trình lựa chọn Hóa đơn may mắn kỳ quý II, quý III năm 2023.

Triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đa phương tiện; nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào công tác quản lý, phát hành sử dụng hóa đơn điện tử; triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; các văn bản, chính sách mới…

Kết quả thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế tính đến ngày 29/11/2023 thực hiện 272 cuộc kiểm tra (trong đó có 178 cuộc trong kế hoạch, đạt 79,5%)./.