Hải quan Lạng Sơn

Cán bộ hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn giám sát hoạt động thông quan hàng hóa cho DN. Ảnh: Đặng Dũng

Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Cục Hải quan Lạng Sơn thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp về việc triển khai khai báo thông tin trước khi hàng hóa đến cửa khẩu theo Điều 66 Luật Hải quan theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan.

Trước đó, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo chi cục hải quan cửa khẩu biên giới đường bộ, đường thủy nội địa căn cứ quy định tại Điều 66 Luật Hải quan, yêu cầu chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải, người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền thông báo cho cơ quan hải quan thông tin về phương tiện vận tải, hàng hóa nhập khẩu trước khi đưa hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam bao gồm các chỉ tiêu thông tin tại Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu.

Trường hợp hệ thống thông tin chưa hỗ trợ thì nộp 1 bản chính Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu cho chi cục hải quan cửa khẩu. Cơ quan hải quan giải quyết ngay thủ tục cho phương tiện vận tải, hàng hóa đưa vào khu vực cửa khẩu đã có đầy đủ các thông tin về phương tiện vận tải, hàng hóa nhập khẩu.

Thời gian thực hiện thông báo thông tin về phương tiện vận tải, hàng hóa nhập khẩu thực hiện trên Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu áp dụng cho các lô hàng đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ 0 giờ ngày 20/1/2021./.

Ngọc Linh