Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính, ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản đã phát biểu khai mạc hội nghị.

Lấy ý kiến dự thảo lần 2 nghị định chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN quản lý
Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo lần 2 nghị định chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN quản lý. Ảnh: H.T

Ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết, hiện Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo lần 2 nghị định về chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN quản lý. Mục đích để các bộ, ngành, địa phương, các chủ tài sản và các đơn vị liên quan hiểu rõ hơn về dự thảo nghị định và góp ý phù hợp với thực tế hiện nay cũng như để tạo thuận lợi cho quá trình triển khai sau khi nghị định được ban hành.

Tại hội nghị này, Bộ Tài chính mong muốn các bộ, ngành, địa phương, chủ tài sản góp ý kiến, đặc biệt là các quy định về điều kiện, quy trình thủ tục và các bảng biểu, để dự thảo được hoàn thiện và khi ban hành sẽ có tính khả thi cao, sớm đi vào cuộc sống.

Đồng thời, hội nghị cũng như một buổi tập huấn để các bộ, ngành, địa phương, các chủ tài sản, các đơn vị liên quan thống nhất với nhau một nhận thức chung để cùng triển khai trong quá trình thực hiện sau này.

Theo đó, hội nghị đã tập trung thảo luận, góp ý vào 2 vấn đề chính là: nguyên tắc chuyển giao các công trình điện và thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với công trình điện chuyển giao cho EVN.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đều cho rằng dự thảo nghị định đã cơ bản giải quyết được những hạn chế, vướng mắc phát sinh mà quá trình thực hiện Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang EVN đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành trước đây. Đồng thời, các bên cũng mong muốn nghị định sớm được ban hành để làm cơ sở cho việc chuyển giao các công trình điện là tài sản công sang EVN quản lý được nhanh chóng, thuận lợi.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết, mặc dù thời gian thảo luận ngắn nhưng các vấn đề thảo luận đều đi vào trọng tâm mà Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự thảo nghị định cần xin ý kiến. Đồng thời, đại diện Bộ Tài chính cũng giải thích và làm rõ thêm các quy định về điều kiện, hồ sơ, việc xử lý đất khi bàn giao các công trình điện. Qua đó đại diện Bộ Tài chính cho biết, về xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với công trình điện giao cho EVN sẽ nghiêng về phương án phân cấp để vừa chặt chẽ, vừa thuận lợi cho việc chuyển giao.

Ông Thịnh cũng cho biết thêm, nghị định quy định về việc chuyển giao các công trình điện nhưng không phải là quy định bắt buộc mà thuộc về nhu cầu của 2 bên (bên chuyển giao và bên tiếp nhận). Giải thích rõ hơn là các chủ tài sản, sử dụng tài sản có nhu cầu thì sẽ thực hiện chuyển giao, còn nếu không thì tiếp tục thực hiện quản lý, vận hành các công trình điện đó.

Ông Thịnh cũng cho biết, hôm nay là thời hạn cuối cùng để các bộ, ngành, địa phương góp ý với Bộ Tài chính. Vì thế, Bộ Tài chính mong muốn nhận được đầy đủ các ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo, trình Chính phủ vào tháng 6 tới.