Infographics: Lệ phí sát hạch lái xe thay đổi từ ngày 1/8/2023 - Ảnh 1.