UBND tỉnh Long An cho rằng, thời gian qua, việc giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước chưa chặt chẽ, nhiều trường hợp người dân từ các địa phương khác đến nhận chuyển nhượng đất trồng lúa không đảm bảo điều kiện theo quy định; nhiều người cùng đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng diện tích bình quân đầu người không đủ diện tích tối thiểu; tự ý san lấp mặt bằng và thay đổi mục đích sử dụng đất để phân lô, bán nền...

Long An dừng tách thửa, chấn chỉnh việc hiến đất làm đường gây “sốt đất ảo”
Tỉnh Long An yêu cầu dừng tách thửa, chấn chỉnh việc hiến đất làm đường gây “sốt đất ảo”. Ảnh: TL

Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng người dân hiến đất làm đường để hình thành khu dân cư tự phát, từ đó gây "sốt đất ảo", tăng giá đất bất thường gây khó khăn cho công tác quản lý, nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất, làm ảnh hưởng quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Để chấn chỉnh tình trạng này, UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo các địa phương tạm dừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục đất đai đối với các khu vực đã quy hoạch để thực hiện dự án đầu tư: ĐT 830E, ĐT 827E, ĐT 823D; dự án giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cặp đường tỉnh 826D và dự án giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư đường tỉnh 830E, kể cả tạo quỹ đất 2 bên đường.

Đồng thời, không xem xét giải quyết những trường hợp hiến đất làm đường để thực hiện mục đích tách thửa đất không phù hợp với quy định.

Tạm ngừng thực hiện thủ tục đất đai, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đồng sử dụng đối với trường hợp đồng sử dụng mà các cá nhân đồng sử dụng không có mối quan hệ vợ, chồng, cha, mẹ, con, ông, bà, cháu hoặc anh, chị, em theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình và diện tích bình quân đầu người không đảm bảo đủ diện tích tối thiểu được phép tách thửa để chờ xin ý kiến của cơ quan Trung ương.

UBND tỉnh Long An cũng yêu cầu các địa phương, sở ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng san lấp mặt bằng tự phát để xảy ra tình trạng phân lô, bán nền không đúng quy định của pháp luật.

Nếu địa phương nào để xảy ra hạn chế trong công tác quản lý đất đai “sốt đất, tăng giá đất ảo” gây khó khăn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch UBND cấp huyện của địa phương đó phải chịu trách nhiệm trực tiếp.

Ngoài ra, UBND tỉnh Long An giao Sở Tư pháp tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh khi thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất phải đảm bảo đúng quy định, nhất là thẩm tra chặt chẽ đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước.

Trước đó, để chấn chỉnh các chủ đầu tư, dự án bất động sản sai phạm trên địa bàn, Sở Xây dựng tỉnh Long An đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 dự án và 17 chủ đầu tư dự án khu dân cư trên địa bàn.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Long An, thời gian qua, những chủ đầu tư này có hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, bất động sản không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định; công khai không đúng các nội dung về dự án bất động sản. Điển hình như: Công ty CP Đầu tư Xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Mỹ Kim Long, Công ty CP Thương mại Dịch vụ xây dựng và Xuất nhập khẩu Trung Thành…

Qua công tác thanh tra, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Long An đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản có hành vi vi phạm trong tổ chức thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, không gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định (đối với công trình phải lập dự án) và không có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền cấp./.