hải quan

Du khách tham gia xuất nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Thanh Tùng

Tổng cục Hải quan cho biết, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 72/2014/TT-BTC quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh. Theo đó, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất được áp dụng việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang lựa chọn ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để các ngân hàng biết và đề nghị các ngân hàng nghiên cứu đăng ký tham gia làm đại lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nhằm đáp ứng yêu cầu của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan sẽ tiếp nhận hồ sơ đề nghị của các ngân hàng thương mại tham gia đại lý hoàn thuế GTGT đến trước ngày 20/5/2020, để có sự lựa chọn theo tiêu chí tại Thông tư 72/2014/TT-BTC./.

Ngọc Linh